Blogi
Riskienhallinta luontevana osana toimintajärjestelmää ja toiminnansuunnittelua
Organisaation toimintajärjestelmässä yhdistyvät strategia ja prosessit kokonaisuudeksi, jolle tyypillisesti: laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardit luovat yhtenäiset raamit ja vaatimusten puitteet. Yhdistämällä riskienhallinta luontevaksi osaksi toimintajärjestelmää sekä johtamista saavutetaan tyypillisesti: tavoitteiden saavuttamisen tuki ennakointi ja varautuminen uhkiin kokonaisuus, joka voidaan…