Blogi
EU:n tietosuojamalli – Mihin muutoksiin organisaatioiden tulee valmistautua?
Henkilötietojen käsittelyn merkitys on kasvanut palveluiden ja tietojen sähköistämisen myötä. Digitalisaatiosta johtuen henkilöstä kerättyä tietoa käytetään entistä kattavimmin, koska nykymaailmassa data on valuuttaa. Muutos ICT-aikakaudesta palvelupohjaisiin yksilöllisiin palveluihin, joissa pääpainona on asiakaskokemus, asettaa erityisiä vaatimuksia henkilötietojen käsittelyyn. Euroopan Unioni ottaa…