Blogi
Miksi raportit -osiossa on niin paljon huomioitavaa?
Toimintajärjestelmä on suunniteltu toiminnan vakioimista ja kehittämistä varten IMS-ohjelmiston Raportit -osio on kehittämisen kimmokkeiden kuten palautteiden, reklamaatioiden ja vaikkapa läheltä-piti -tilanteiden kirjaamisen työkalu. Palaute saadaan, se kirjataan ylös ja reititetään organisaatiossa toimenpiteistä vastaavalle. Lopuksi arvioidaan…