Blogi
Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla
Strateginen muutosjohtaminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista organisaation kannalta keskeisten uudistusten toteuttamista. Muutostarpeet voivat kummuta niin organisaation sisältä kuin ulkopuoleltakin esimerkiksi kilpailutilanteen muutoksen tai lainsäädännön seurauksena. Nämä muutokset näyttäytyvät usein hyvin erinäköisinä riippuen siitä mistä organisaation osasta käsin niitä…