20.3. Helsinki: Juurisyiden tunnistaminen poikkeamien, vahinkojen ja hukan osalta

Jaa myös muille

Ilman perimmäisten syiden löytämistä kaikki on turhaa.

Mitä?  Juurisyiden tunnistaminen poikkeamien, vahinkojen ja hukan osalta

Missä? Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki

Milloin? 20.3.2019 kello 8.30 - 16.00

Toistuvatko samat poikkeamat, ongelmat, hukkailmiöt kerta toisensa jälkeen? Tuntuuko poikkeamien käsittely turhauttavalta? Monessa organisaatiossa on liiankin tuttua samojen poikkeamien, ongelmien, hukkailmiöiden jne. toistuminen kerrasta toiseen. Mikä on organisaation kannalta turhauttavampaa kuin selvitellä samoja ”sotkuja” kerrasta toiseen, menettää tehokasta työaikaa ja lykätä toimitusaikalupauksia? Miksi ongelman ratkaisussa ei päästä niskan päälle?

Ongelmanratkaisuun on olemassa selkeät kentällä testatut toimintamallit, työkalut ja tekniikat, joita käyttämällä päästään kiinni juurisyihin, vaihtelun hallintaan ja tulosparannuksiin. Systemaattinen eteneminen sekä arkijärki riittää kaikkeen tähän. Hieman opiskelua ja asennetta vaaditaan ja tuloksena on vähemmän kiirettä, vähemmän stressiä ja helpompaa tapaa työskennellä. Lopetetaan tulipalojen sammuttaminen ja siirrytään hallittuun toteuttamiseen!

Tavoitteet ja hyödyt

Osallistujat perehdytetään luentojen, esimerkkien ja harjoitusten avulla tehokkaaseen ongelmanratkaisuprosessiin ja korjaaviin toimenpiteisiin ja he saavat työkaluja virheiden, poikkeamien, ympäristövahinkojen, tapaturmien, ”läheltäpiti”-tilanteiden ym. analysointiin ja juurisyiden tunnistamiseen tehokkaiden korjaavien toimenpiteiden käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi. Osallistujat saavat  tuhdin paketin erilaisia malleja ja työpohjia oman ongelmanratkaisuprosessinsa ja kehittämisen tueksi.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka joutuvat työssään ratkomaan tuote- tai palvelulaadun ongelmia, prosessihäiriöitä, asiakasvalituksia, sidosryhmien huolenaiheita, ympäristövahinkoja, tapaturmatilanteita, ”läheltä piti” –tilanteita, leanin hukkailmiöitä tai muita ongelmatilanteita.

Koulutus sopii laatu-, kehitys-, ympäristöpäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita prosessin stabiloinnista, virhekustannusten vähentämisestä, paremmasta saannosta, toiminnan tehostamisesta ja tuottavuuden nostosta.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja sitä edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivän antia. Kurssilaiset perehdytetään päivän aiheeseen alustavien luentojen, käytännön esimerkkien ja organisaatiokohtaisten syventävien pohdintojen kautta. Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Kouluttaja

Kouluttajana on DI Jussi Moisio, Qualitas Fennica. Jussi on toiminut laadunvalvontatulosten analysoinnissa yli 12 vuotta, johtamisjärjestelmien sopimuspääarvioijana yli 25 vuotta ja 20 vuotta laatu-, ympäristö-, turvallisuusjärjestelmien kouluttajana ja konsulttina, prosessien mallintamisessa, lean menetelmien kouluttajana ja ongelmanratkaisukouluttajana. Johtamisjärjestelmien ongelmat ovat tulleet tutuiksi yli 1500 sertifiointiauditointipäivien aikana.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212.

Jos koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Tiina Riutta toimii Qualitas Fennican koulutuspäällikkönä. Hänen vastuulla on QF-koulutusten järjestäminen ja koulutustarjonnan kehittäminen. Tiinan sydäntä lähellä on elinikäinen oppiminen ja jatkuva kehittyminen.