25.4. Helsinki: Riskit ja mahdollisuudet ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 toimintajärjestelmän näkökulmasta

Jaa myös muille

Tule kehittämään osaamistasi Qualitas Fennican koulutukseen Helsinkiin!

Mitä? Riskit ja mahdollisuudet ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 toimintajärjestelmän näkökulmasta

Missä? Helsinki

Milloin? 25.4.2018 kello 8.30 - 16.00

On tavallista, että sattuu epätavallisia asioita!

Otetaan riski, kun halutaan saavuttaa jotakin (mahdollisuudet). Halutaan välttää riski, kun tehdään jotakin (uhat).

ISO 9001:2015, ISO 14001 ja ISO 45001 vaativat organisaatiolta riskien käsittelyä ja tarkastelua laadunhallinnan, ympäristön ja työturvallisuuden keskeisenä lähtökohtana. Riskit tulee tunnistaa ja hallita normaalissa toiminnassa sekä myös muutostilanteissa.

Koulutuksen tavoitteena on:

  • avata riskienhallinnan käsitteet, määritelmät ja periaatteet,
  • osoittaa riskienhallinnan hyödyt,
  • oppia riskienhallinnan prosessi,
  • oppia tunnistamaan erilaiset riskit,
  • oppia hyödyntämään mahdollisuudet,
  • oppia riskienhallinnan keinot,
  • oppia varautumaan vahinkoihin,
  • tulkita ja soveltaa ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 riskienhallinnan vaatimukset käytännön toimenpiteiden kannalta,
  • jakaa hyviä käytäntöjä ja synnyttää uutta ajattelua.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu nille, jotka luovat riskienhallinnan perustaa ja kehityspolkua kokonaisuuksien hallintaan. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka aikovat uudistaa ja kehittää laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmän ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vastaavaksi ja soveltaa vaatimuksia käytännön toimintaan. Koulutus sopii riskienhallinnasta vastaaville, laatu-, kehitys-, ympäristö ja turvallisuuspäälliköille, tuotanto- ja palvelujohtajille, prosessinomistajille, johdolle, esimiehille, auditoijille sekä kaikille riskienhallinnasta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdään käytäntöön soveltavia harjoitteita. Koulutuksen päätteeksi kouluttaja osoittaa, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä riskien hallinnan ja organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa Heta Salovaara puh. 045 173 8212.

Jos koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Arter Oy - muutosta laadun ehdoilla!