Kokeileva Kata- ja Kaizen-työpajat prosessien Lean kehittämistekniikkoina

Jaa myös muille

Opitaan työpajoissa

Prosessien kehittämisessä henkilöstön kehittämisosaamista lisäävä tekniikka Toyota KATA on tehokas esimiehen valmennustaitoja sekä henkilöstön ongelmanratkaisutaitoja edistävä pienten askelten tekniikka. Esimies hakee ja tuo tiimille kehittämistekniikoita, kouluttaa niitä ja haastaa tiimiä etenemään askel askeleelta prosessille asetettua haastetta kohti. Henkilöstö suunnittelee, miten edetä seuraava askel kohti välitavoitetilaa, toteuttaa sen, arvioi yhdessä esimiehen kanssa miten onnistuttiin ja mitä opittiin ja esimies haastaa miettimään seuraava kokeilevaa askelta.

Toyota Kaizen työpajat toimivat kehityspurskeina, joissa suunnitellaan ratkaisuja prosessin tai arvovirtakuvauksessa tunnistettujen ongelmien poistamiseksi. Kaizen työpajat koostuvat ratkaistavien ongelmien tai kehitystarpeiden tunnistamisesta, ratkaisutiimien valinnasta, ennakkovalmistautumisesta, ratkaisun luovista työpajapäivistä, toteuttamisesta ja tulosten varmentamisesta.

Tavoite

Tämän koulutuksen tavoitteena on oppia valmennus- ja parannuskatan periaatteet, esimiehen valmentavan roolin avaintehtävät, henkilöstöä tehokkaasti osallistavan kokeilevan parannuskatan vaiheet ja kehitysaskelten A3 kirjaaminen harjoitteiden ja soveltavien esimerkkien avulla. Lisäksi opitaan Kaizen työpajojen suunnittelu-, toteutus- ja seurantavaiheiden olennaiset seikat sekä työpajojen eri vaiheissa käytettävät työpohjat. Katan ja Kaizeneiden kompastuskohdat ja onnistumisen edellytykset käydään läpi omaan organisaatioonne peilaten. Osallistujat saavat myös ajankohtaisen luettelon tuoreimmista Kata ja Kaizen kirjallisuusviitteistä.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii päälliköille, prosessin omistajille ja kehittäjille.  Koulutus soveltuu niin Lean periaatteita tunteville kuin prosessien jatkuvan parantamisen tekniikoista kiinnostuneille.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan organisaatiokohtaisena. Koulutus on yksipäiväinen ja se koostuu luennoista ja ryhmätöistä, joissa soveltavat harjoitteet tehdään omaan organisaatioon liittyen.

Kouluttajat

Kouluttajana on DI Jussi Moisio, Qualitas Fennica. Hän on kouluttanut perustason Leania ja Six Sigmaa sadoille ihmisille eri organisaatioissa (Yellow Belt, Green Belt). Jussi Moisio on myös vetänyt menestyksellisiä Lean ja Six Sigma koulutuksia ja projekteja yrityksissä. Hän on tehnyt laajoja yksityisen sektorin ja julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Jussi omaa vuosikymmenten kokemuksen laadunhallinnasta, ympäristö- ja turvallisuusasioista, riskien hallinnasta, jatkuvasta parantamisesta, prosessien kehittämisestä ja mittaamisesta sekä erilaisten arvioinneista ja auditoinneista.

Varaa oma koulutuspäivä. Haluatko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksista antaa QF koulutuspäällikkö puh. 045 173 8212.

Arter Oy - muutosta laadun ehdoilla!