22.1. Helsinki: Laajenna laatujärjestelmää kohti laatujohtamisen (TQM) periaatteiden soveltamista

Jaa myös muille

Uusi koulutus!

Mitä? Laajenna laatujärjestelmää kohti laatujohtamisen (TQM) periaatteiden soveltamista

Missä? Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki

Milloin? 22.1.2019 kello 8.30-16.00

Johtamisjärjestelmästandardien uudistamisessa johtajuuden ja johdon sitoutumisen osoittamisen vaatimukset lisääntyivät selvästi aikaisempiin versioihin nähden, mutta edelleenkin päivitettyjen standardien vaatimukset ovat kompromissi, jotka eivät edusta ns. viimeisimpiä parhaita käytäntöjä. Standardien käyttötarkoitus on toimia tarvittaessa kahden osapuolen vaatimusliitteinä keskinäisissä sopimuksissa. Standardit palvelevat tavallaan ns. perusasioiden julistuksina laatu-, ympäristö. työturvallisuus-, tietoturva- ym. asioissa, joihin sopimusosapuolet voivat sitoutua. Laadunhallintastandardia ISO 9001:2015 ei ole suunniteltukaan olemaan vaatimuslista viimeisimmistä laadunhallinnan menettelyistä ja periaatteista. Ko. standardin Plan-Do-Check-Act periaate mahdollistaa erinomaisen hyvin laadunhallintajärjestelmän laajentamisen ns. Total Quality Management vaatimuksia sisältäväksi laadukkaan johtamisen järjestelmäksi.

Tässä koulutuksessa paneudutaan muutamiin TQM näkökulmiin, joiden avulla organisaatio voi laajentaa peruslaatujärjestelmää kokonaisvaltaisemmaksi laadukkaan johtamisen järjestelmäksi. TQM periaatteet soveltuvat laadunhallinnan lisäksi niin ympäristöjohtamiseen, työturvallisuus- kuin tietoturvajohtamiseen ja antavat uutta otetta järjestelmien vaikuttavuuden lisäämiseen.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on tiivistetysti perehtyä

  • Total Quality Management (TQM) ajattelun viimeisimpiin periaat-teisiin, joiden avulla omaa laadunhallintajärjestelmää / toimintajärjestelmää voidaan laajentaa kokonaisvaltaisemmaksi ja lisätä järjestelmien kykyä saavuttaa johdon määrittelemät halutut tulokset
  • TQM-ajattelun laajennettuun laatukäsitteeseen ja asiakaskeskeisyys
  • TQM-ajattelun johtajuusnäkemykseen
  • TQM-ajattelun tavoiteasetantaan aina strategisesta suunnittelusta hlökohtaisten tavoitteiden asettamiseen
  • TQM-ajattelun laatukulttuuriajatuksiin
  •  TQM-ajattelun keskeiseen henkilöstön osallistamisen keinoihin
  • TQM-ajattelun toimittaja- ja asiakaskumppanuusajattelun periaatteisiin
  • TQM-ajattelun näkemykseen jatkuvasta parantamisesta

Osallistujat saavat koulutuksesta tiiviin paketin TQM-ajattelun näkemyksiä ja keinoja, joiden avulla lisätä oman toimintajärjestelmän vaikuttavuutta ja tuloskuntoa.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu johto-, laadunhallinta-, ympäristö-, turvallisuus- ja lean kehittämistoiminnoista vastaaville. Koulutus sopii laatu-, kehitys-, ympäristöpäälliköille, prosessinomistajille, sisäisille auditoijille, esimiehille ja johdolle sekä kaikille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita tavoitteellisesta toiminnasta, mittaamisesta, ja organisaation jatkuvasta kehittämisestä.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen (1 pv) ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Kouluttaja

Kouluttajana on DI Jussi Moisio, Qualitas Fennica. Jussi on toiminut laadunvalvontatulosten analysoinnissa yli 12 vuotta, johtamisjärjestelmien sopimuspääarvioijana yli 25 vuotta ja 20 vuotta laatu-, ympäristö-, turvallisuusjärjestelmien kouluttajana ja konsulttina, prosessien mallintamisessa, lean menetelmien kouluttajana ja ongelmanratkaisukouluttajana. Johtamisjärjestelmien ongelmat ovat tulleet tutuiksi yli 1500 sertifiointiauditointipäivien aikana ja satojen koulutusten ja organisaatiokohtaisten toimeksiantojen kuluessa.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF koulutuspäällikkö puh. 045 173 8212.

Jos koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Arter Oy - muutosta laadun ehdoilla!