Lean (Six Sigma) Green Belt -tasoinen koulutus, 10 pv

Jaa myös muille

Organisaatiokohtainen koulutus

Lean Green Belt koulutuksessa yhdistyvät ongelmanratkaisumalli, kattava työkalupakki, tuloshakuinen kehittäminen ja organisaation tekemä kehittämisprojekti.

Koulutus on laajuudeltaan 10 päivää. Koulutus koostuu neljästä kaksipäiväisestä koulutusjaksosta, yhdestä yksipäiväisestä jaksosta sekä yhteenveto ja tulosten esittelypäivästä. Koulutuksen aikana osallistujat toteuttavat oman organisaationsa toimintaan liittyvän oman tai yhteisen kehitysprojektin. Opi tehokkaasti ja tee kehitysprojekti.

Koulutus kattaa Lean Six Sigma ASQ Body of Knowledge sisällön.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on:

  • tehostaa liiketoimintaa ja prosesseja,
  • saavuttaa mitattavia taloudellisia hyötyjä,
  • poistaa hukkaa, lisäarvotonta työtä ja haitallista vaihtelua,
  • parantaa asiakaskokemusta.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan organisaatiokohtaisena.

Koulutus koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista. Koulutusta edeltää orientoiva ennakkotehtävä, joka pohjustaa koulutuspäivien antia. Koulutuksen aikana ja välitehtävinä kukin osallistuja toteuttaa oman organisaation kehittämisprojektin.

Koulutuspäivien aikana käydään vuorovaikutteisia keskusteluja ja tehdään käytäntöön soveltavia harjoitteita. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä kehittämishankkeiden toteuttamiseksi.

Koulutukseen kuuluu osallistujien yksin tai 2…3 hengen ryhmissä tehtävä oman organisaation toimintoon kohdistuva kehittämistyö. Jokaisella osallistujalla tulee olla aktiivinen rooli kehitystehtävän suorittamisessa. Kehittämistehtävä voidaan valita Lean-näkökulmasta (esim. tietty hukkaongelma, informaatioon liittyvä ongelma jne) tai Six Sigma-näkökulmasta (esim. liian korkea virhetaso, liian suuri hajonta, toistuvat häiriöt, heikot asiakaskokemukset jne.).

Kouluttaja

Kouluttajana on DI Jussi Moisio, Qualitas Fennica. Hän on kouluttanut perustason Leania ja Six Sigmaa sadoille ihmisille eri organisaatioissa (Yellow Belt, Green Belt). Jussi Moisio on myös vetänyt menestyksellisiä Lean ja Six Sigma koulutuksia ja projekteja yrityksissä. Hän on tehnyt laajoja yksityisen sektorin ja julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Jussi omaa vuosikymmenten kokemuksen laadunhallinnasta, ympäristö- ja turvallisuusasioista, riskien hallinnasta, jatkuvasta parantamisesta, prosessien kehittämisestä ja mittaamisesta sekä erilaisten arvioinneista ja auditoinneista.

Varaa oma koulutuspäivä. Haluatko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksista antaa QF koulutuspäällikkö puh. 045 173 8212.

Arter Oy - muutosta laadun ehdoilla!