Paranna asiakaskokemusta palvelumuotoilun avulla

Jaa myös muille

Ota palvelumuotoilu osaksi toimintaasi heti tänään!

Palvelumuotoilu tarjoaa tarvittavat työkalut kokonaisvaltaiseen käsitykseen liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksista. Sen menetelmiä hyödyntämällä syvennytään asiakkaan näkökulmaan ja tarpeiden ymmärtämiseen.

Miksi?

Palvelumuotoilu tekee palvelusta näkyvää ja abstraktista konkreettista muotoilun keinoin. Sen avulla nähdään selkeästi palvelupolku ja sen sujuvuus asiakkaaseen nähden. Asiakaskokemus on keskiössä, jolloin asiakkaan näkemys palvelusta saa suurimman roolin. Tämä on tärkeää, kun halutaan saada palvelusta houkuttelevampi ja asiakkaat sitoutumaan yritykseen. Jokaisen yrityksen tulisi pyrkiä ylittämään asiakkaan odotukset.

Apua ja tukea toteutukseen

Tästä koulutuksessa saat monipuoliset matkaeväät palvelumuotoilun toteuttamiseen omassa yrityksessäsi. Aseta asiakas toiminnan keskiöön, paranna nykyistä asiakaskokemusta tai luo kokonaan uutta asiakaslähtöistä kannattavaa liiketoimintaa. Opi hyödyntämään palvelumuotoilun työkaluja omassa työssäsi ja nauti hyvistä tuloksista. Ota palvelumuotoilu osaksi toimintaasi heti tänään!

Tavoite

Koulutuspäivän tavoitteena on tutustua palvelumuotoilun mahdollisuuksiin, jatkuvan parantamisen malliin ja oppia palvelumuotoilun prosessi.

Päivän aikana tehdään ryhmätehtäviä, joissa työstetään todellisia organisaatiokohtaisia palveluprosesseja, tarkastellaan asiakaspolkua ja luodaan palvelumalli. Näin saat oppimasi asiat heti hyötykäyttöön ja osaat toteuttaa seuraavat projektit itsenäisesti.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii palvelujohtajille, palvelupäälliköille, projektipäälliköille, kehitystyöhön osallistuville ja kaikille palvelumuotoilusta kiinnostuneille.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan organisaatiokohtaisena. Koulutus on yksipäiväinen ja se koostuu luennoista ja ryhmätöistä. Koulutusta edeltää ennakkotehtävä, jota käytetään ryhmätöiden pohjana. Ryhmätyöt toteutetaan noin 4-5 henkilön ryhmissä. Paras tulos saavutetaan, jos ryhmän jäsenet ovat organisaation eri funktioista.

Kouluttajat

Elina Mäkinen on toiminut liiketoiminnan ja laadun kehittämistehtävissä yli 20 vuotta. Hän on EFQM:n akkreditoima arvioijakouluttaja ja EFQM -pääarvioija, ISO9001 Lead Auditor sekä EFQM Sustainability Assessor. Elinalla on erittäin laaja tietämys erilaisten prosessi-, laatu-, arviointi-, riskienhallinta- ja innovointityökaluista. Arterille siirtymisen myötä Elina on vahvistanut osaamistaan kokonaisarkkitehtuurissa ja palvelumuotoilussa sekä IMS- ja ARC -ohjelmistojen hyödyntämisessä kehittämisen ja johtamisen välineinä. Käytännön kokemusta kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen on kertynyt yli 200:n asiakasorganisaation kanssa työskentelystä. Ominaista Elinan vetämille työpajoille on se, että niissä ei junnata teorioissa, vaan tehdään yhdessä asioita eteenpäin.

Varaa oma koulutuspäivä. Haluatko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksista antaa QF koulutuspäällikkö

Tiina Riutta

tiina.riutta@arter.fi

puh. 045 173 8212.

Arter Oy - muutosta laadun ehdoilla!