Uutta potkua prosessien ja arvovirtojen johtamiseen ja kehittämiseen, 2pv

Jaa myös muille

Miten yhdistää prosessiajattelun ja Leanin arvovirta-ajattelun erityispiirteet toisiaan tukeviksi

Prosessiajattelu on ollut Suomessa parikymmentä vuotta vahvasti esillä mm. laadunhallintajärjestelmien kautta. Tuhansia ja tuhansia prosessikaavioita on piirretty, mutta prosessien kehittäminen ja hyödyntäminen asiakaslisäarvon tuottamisessa ja tuloksen teossa on jäänyt usein taustalle. Prosessien kehittämistavat ovat nojanneet liikaakin reaktiivisiin korjaaviin toimenpiteisiin ennaltaehkäisevän toiminnan jäädessä vähemmistöön. Yksi syytekijä on ollut yleisen prosessiajattelun keveys henkilöstön osallistamisessa ja itseohjautuvan kehittämisen rakentamisessa. Lean filosofia on osoittautunut oivalliseksi konkretian tuojaksi prosessien tai leanissä arvovirroiksi kutsuttujen prosessien kehittämismenetelmissä.

Lean projektien onnistumista käsittelevissä artikkeleissa nostetaan esille, että Lean hankkeet ovat edenneet paremmin sellaisissa organisaatioissa, joissa taustalla on vuosien kokemusta prosessityöstä. Tässä mielessä tuhansien prosessikuvausten maailmassa on kannattavaa yhdistää prosessiajattelu ja leanin arvovirtojen kehittämistekniikat toinen toisiinsa.

Tavoite

Tässä koulutuksessa opitaan, miten

  • prosessiajattelu ja lean-ajattelu tukevat toisiaan
  • leanin johtamiskulttuuri voi vahvistaa prosessijohtamista
  • prosessien ja arvovirtojen kuvastekniikoita voidaan hyödyntää kehittämisessä
  • strategia puhdasoppisesti jalkautetaan prosessille / arvovirralle ja tunnistetaan strategiasta johdettuja mittareita, miten ne edelleen jalkautetaan osaprosesseille ja tiimeille
  • valmentaa prosessi- tai arvovirtatiimejä kohti itseohjautuvaa toimintaa ja vapauttaa esimiesten aikaa asiakastyöhön ja tiimin jatkuvan kehittämisen mahdollistamiseen
  • selkeyttää prosessi- / arvovirtajohtamisen rooleja
  • juurruttaa ennaltaehkäisevä KATA pienten askelten parantaminen joka päiväiseksi toiminnaksi
  • toteuttaa prosessien / arvovirtojen kehityshankkeita ns. KAIZEN työpajojen avulla.

Koulutuksessa opit yhdistämään leanin koeteltuja johtamiskulttuurin ideoita ja lean menetelmiä tuttujen prosessiesi tuloskunnon nostamiseen. Ylimmän johdon rinnalla keskijohdon asenne prosessiajattelua ja kehittämistä kohtaan on ratkaisevan tärkeää, opit miten lean maailmassa johto, esimiehet ja lähiesimiehet toimivat henkilöstönsä kanssa ja miten samat ajatukset voidaan ottaa käyttöön myös prosessiajattelussa. Henkilöstön aktiivinen mukaan otto leanin KATA ja KAIZEN menetelmissä soveltuu prosessien kehittämiseen, opit periaatteet, jotka ovat nopeasti sovellettavissa omassa organisaatiossasi.

Kenelle koulutus sopii?

Tämä koulutus sopii prosessin omistajille, laatupäälliköille, kehittäjille, kokeneille auditoijille, johdolle ja esimiehille, lean-kehittäjille ja henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita prosessien jatkuvan parantamisen tekniikoista.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan organisaatiokohtaisena. Koulutus on kaksipäiväinen (2 pv) ja se koostuu luennoista ja ryhmätöistä, joissa soveltavat harjoitteet tehdään omaan organisaatioon liittyen.

Osallistujat saavat runsaan koulutusmateriaalin, jota he voivat hyödyntää vielä koulutuksen jälkeenkin.

Kouluttaja

Kouluttajana on DI Jussi Moisio, Qualitas Fennica. Hän on kouluttanut perustason Leania ja Six Sigmaa sadoille ihmisille eri organisaatioissa (Yellow Belt, Green Belt). Jussi Moisio on myös vetänyt menestyksellisiä Lean ja Six Sigma koulutuksia ja projekteja yrityksissä. Hän on tehnyt laajoja yksityisen sektorin ja julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Jussi omaa vuosikymmenten kokemuksen laadunhallinnasta, ympäristö- ja turvallisuusasioista, riskien hallinnasta, jatkuvasta parantamisesta, prosessien kehittämisestä ja mittaamisesta sekä erilaisten arvioinneista ja auditoinneista.

Varaa oma koulutuspäivä. Haluatko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksista antaa QF koulutuspäällikkö puh. 045 173 8212.

 

Arter Oy - muutosta laadun ehdoilla!