Rakenna ISO 45001:2018 mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä opeillamme ja ohjatusti

Jaa myös muille

Organisaatiokohtainen koulutus 2pv tai 4pv

Mitä? Rakenna ISO 45001:2018 mukainen turvallisuusjohtamisjärjestelmä mukaisen ympäristöjohtamisjärjestelmä

Missä ja milloin? Organisaatiokohtainen koulutus/konsultointi, sopimuksen mukaan

Uusi ISO 45001:2018 tähtää suoraan työterveys- ja turvallisuustason ja riskitietoisuuden nostoon, aktivoi voimakkaasti johtoa kannustamaan henkilökuntaa parantamaan turvallisuustoimintaa, mutta vaikuttaa välillisesti myös työtyytyväisyyden parantamiseen, työn tehokkuuden kehittämiseen ja tapaturmista aiheutuvien kustannusten hallintaan. Merkittävä rooli on entistä aktiivisemmassa työntekijöiden kuulemisessa ja osallistamisessa turvallisuusjohtamisen rakentamiseen, ylläpitoon ja parantamiseen. Uusi standardi ottaa myös käyttöön käsitteen “kulttuuri”, jota kehittämällä varmistetaan saavutettavien tulosten pysyvyyttä.

Koulutus antaa osallistujille kiteytettynä kattavat tiedot ja monipuolisen työkalusetin lomakepohjineen ja lukuisine esimerkkeineen ISO 45001:2018 standardin mukaisen TTT-johtamisjärjestelmän (TTT; turvallisuus, terveys, työhyvinvointi) rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Koulutus sisältää pohjustuksia ja kytkentöjä suomalaisiin laki- ja viranomaisvaatimuksiin, kouluttajan kokemuksiin vuosien varrelta ja runsaasti ryhmätyöharjoitteita, joista osallistujat saavat vielä lisäkokemuksia toinen toisiltaan.

Koulutuksen hyödyt

  • Opit uuden ISO 45001:2018 vaatimukset ja niiden soveltaminen TTT-johtamisjärjestelmän rakentamisessa
  • Saat ideoita nykyaikaisen turvallisuusjohtamisen kehittämiseen
  • Saat myös ajatuksia Lean toimintaan eli miten osallistaa henkilöstö aktiivisesti kehittämiseen ja kulttuurin rakentamisessa
  • Laajennat prosessiajattelua omassa organisaatiossasi viemällä TTT-asiat prosesseihin
  • Hahmotat entistä paremmin synergian, miten laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasiat integroidaan yhtenäiseksi tavaksi toimia

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii työterveys- ja -turvallisuusjärjestelmän rakentamisesta vastaaville, niin ylimmälle kuin linjajohdolle, työsuojelupäälliköille, työsuojeluvaltuutetuille, turvallisuusjärjestelmän auditoijille, prosessinomistajille ja toimintajärjestelmien kehittäjille.

Toteutustapa ja kouluttaja

Koulutus toteutetaan organisaatiokohtaisena. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa:

1) Organisaatiokohtainen koulutus 2 päivää
2) Organisaatiokohtainen ohjattu projekti: ISO 45001:2018 mukaisen turvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamisen ohjaus organisaation kanssa sovitussa aikataulussa, 4 päivää

Jussi Moisio vastaa sekä koulutuksen vetämisestä että ohjattujen projektien ohjauksesta ja konsultoinnista.

Haluatko lisätietoja?

Lisätietoja koulutuksista antaa QF koulutuspäällikkö puh. 045 173 8212.

Qualitas Fennica

Qualitas Fennica Qualitas Fennican laadukkaat koulutukset jalostavat osaajista huippuja! Useiden vuosien ja tuhansien prosessi-, laadunhallinta- ja toimintajärjestelmäprojektien kokemuksella annamme sinulle eväät nostaa ammattitaitosi uudelle tasolle. Tervetuloa avoimiin koulutuksiimme ympäri Suomea – tai jos et löydä sinulle sopivaa koulutuspaikkaa, kutsu meidät […] Lue koko teksti

Arter Oy - muutosta laadun ehdoilla!