Asiakaskoordinaattori

+358 50 359 0701

toni.vehmaanpera@arter.fi

Toni Vehmaanperä on Arterin asiakaskoordinaattori. Toni kartoittaa nykyisten ja tulevien asiakasorganisaatioiden toiminnan pullonkauloja ja pohtii voisivatko he saada merkittävää hyötyä johtamalla toimintaansa selkeämmän kokonaiskuvan kautta, tietoturvallisemmin tai prosessilähtöisemmin