Yll Syla on Arterin Teknisen tuen päällikkö. Yllin päävastuulla on kehittää teknisen tuen toimintaa reagoivasta ennakoivaan suuntaan. Yll vastaan myös siitä, että ohjelmistojen asennukset ja päivitykset tulevat tehdyksi ajallaan. Yll priorisoi tukipyynnöt ja ohjaa esimiehenä järjestelmäasiantuntijoiden työtä. Teknisen tuen tiimi toimii läheisessä yhteistyössä myynnin, asiakastiimin ja tuotekehityksen kanssa.

Ota yhteyttä