Blogi

ARC-ohjelmisto palvelumuotoilijan työkaluna

ARC-ohjelmisto toimii palvelumuotoiluprojektin visuaalisena työkaluna sekä tallennuspaikkana. Palvelumuotoiluprojektissa käytetään monia eri palvelumuotoilun työkaluja ja ARC:ssa koko projekti saadaan järjestellysti talteen. Jos organisaatiossa muotoillaan useita palveluita rinnakkain, saadaan kaikille projekteille oma näkymä, missä projektin tuotokset ovat tallessa ja niitä on myös vaivatonta palata tarkastelemaan uudelleen. Lisäksi projektin ulkopuoliset pääsevät katsomaan, mitä projekti on pitänyt sisällään, jos heille annetaan siihen oikeudet ja palvelumuotoilu-template sisältää ohjeistusta palvelumuotoiluprojektin läpiviemistä varten.

ARC:n palvelumuotoilupohja sisältää seuraavat osa-alueet: Business Model Canvas, persoonat, palvelupolku ja kosketuspisteet, service blueprint nykytila ja service blueprint tavoitetila.

Business Model Canvas ja Persoonat

Arterin perinteinen palvelumuotoiluprojekti alkaa Business Model Canvasin (BMC) täyttämisellä. BMC tiivistää organisaation toiminnan yhdellä katsauksella hahmotettavaksi kokonaisuudeksi.Voit lukea lisää Business Model Canvasista ja sen hyödyntämisestä palvelumuotoilussa tästä tekstistä.

Persoonien tarkoitus on kehittää tarkempaa yhteistä ymmärrystä erilaisista kohdattavista asiakkaista. On todennäköistä, että erilaiset arkkityypit arvostavat erilaista palvelua ja heidän palvelupolkunsa ovat keskenään hieman tai reilustikin erilaiset. Persoonien on pohjauduttava oikeaan elämään. ARC:ssa persoonia havainnollistamaan ja visualisoimaan voidaan tuoda kuvia.

Palvelupolku ja kosketuspisteet

ARC:n piirtoeditori toimii työkaluna, kun asiakkaan kokemaa palvelupolkua halutaan visualisoida. Palvelupolku kuvaa koko palvelun asiakkaan näkökulmasta ja auttaa luomaan yhtenäisen käsityksen palvelusta. Palvelupolun viereen tuodaan kulkemaan kosketuspisteet. Kosketuspisteet ovat kohtia, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa organisaation kanssa. Pisteet ovat mahdollisuuksia vaikuttaa asiakkaan mielikuvaan ja kokemukseen.

Service Blueprint

Asiakkaan käymää palvelupolkua täydennetään seuraavaksi service bluprintin muotoon. Tasojen lisääminen auttaa ymmärtämään, miten asiat liittyvät toisiinsa. Service blueprint sisältää palvelun näkyvät elementit, asiakkaiden ja työntekijöiden roolit, asiakaspalvelun leikkauspisteet sekä palvelutarjonnan prosessit.Service blueprint toimii suunnittelun perustana sekä toteutuksen ohjeena ja tukena. Kun on ensin tehty service blueprintin nykytila, voidaan hahmotella sen tavoitetilaa ja tehdä suunnitelma siitä, miten haluttuun tilaan päästään.

Esimerkki Service Blueprint kuvauksesta

Palvelumuotoiluprojekti

Arterin palvelumuotoiluprojektin tarkoitus ei ole mennä ARC:n ehdoilla, vaan ARC toimii työkaluna projektia tukien.ARC on loistava työkalu visualisoimiseen, tallentamiseen ja tiedon hallinnointiin. Lisäksi linkittäminen muihin jo ennestään ARC:ssa oleviin elementteihin tai vastaisuudessa sinne tuleviin on luonnollinen etu.

Videolla näet tarkemmin miltä palvelumuotoiltu prosessi näyttää ARC-ohjelmistossa

Kokeile itse käytännössä ARC-ohjelmiston palvelumuotoilumallia

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile ARC-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

Sammeli on Arterin liiketoimintakonsultti, joka on erityisesti mukana auttamassa organisaatioita palveluiden kehittämisessä ja kuvaamisessa. Sammeli taitaa myös Leanin salat ja auttaa organisaatioita sekä ARCin että IMSin onnistuneissa käyttöönotoissa.  Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, joka on tehnyt töitä markkinoinnin sekä digipalveluiden parissa niin suurissa kansainvälisissä kuin pienemmissä kotimaisissa yrityksissä. Liiketoimintakonsultilta vaaditaan Sammelin mielestä kykyä ymmärtää asiakkaan tarpeet. Tämän jälkeen voidaan yhdessä etsiä sopivat toimintatavat ja ratkaisut.

Liittyvät materiaalit