Kyberturvallisuus

Kyberturvallisuusuhista, kuten kalasteluviesteistä, palvelunestohyökkäyksistä, kiristyshaittaohjelmista ja tietovuodoista on tullut arkipäivää. Tämä haastaa organisaatiot kehittämään kyberturvallisuuskyvykkyyttään. Kyberturvallisuutta tulisi hallita johdetusti. Valittujen toimien on tuettava organisaation perustehtävää ja strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Kyberturvallisuus käsittääkin tietoturvallisuuden ja jatkuvuuden hallinnan sekä varautumisen.

Kyberturvallisuutta johdetaan kyberturvallisuuden hallintajärjestelmällä, joka ottaa huomioon nämä osa-alueet. Kyberturvallisuuden kehittämiseen on syytä valita riskienhallintaan perustuva lähestymistapa. Täydellistä tieto- tai kyberturvallisuutta ei ole. Sen sijaan toimet tulisi mitoittaa riskienhallinnan avulla organisaation toimintaan nähden hyväksyttäväksi katsottavalle riskitasolle. Kyberturvallisuuden hallintajärjestelmän toteuttajan apuna ovat erilaiset viitekehykset, kuten kansainvälinen ISO 27001 standardi ja suomalainen KATAKRI auditointikriteeristö.

Lue aiheesta lisää tässä Arter Akatemian osiossa!

Pikaoppaat

Mitä tarkoittaa kyberturvallisuus

Pikaopas sisältää:

Mitä kyber- ja tietoturvallisuus on?

Mitä se tarkoittaa käytännössä yksilön ja organisaation kannalta?

Webinaarit

Selkeät askelmerkit kyberturvallisuuden hallintaan

Selkeät askelmerkit kyberturvallisuuden hallintaan

Kyberturvallisuuden merkitys on kasvanut: kyberturvallisuusuhat haastavat digitalisoituneen toimintaympäristömme toimintakyvyn.

Kyberturvallisuuden hallintaa tulisi lähestyä strategisesti tärkeänä tehtävänä, joka tulee organisoida ja jota tulee johtaa. Lisäksi kyberturvallisuuden hallintaan on sitouduttava organisaation kaikilla tasoilla, jotta varmistetaan kattava tietoturvallisuuden toteutuminen.

Kyberturvallisuus webinaari | Arter Oy

Kyberturvallisuus - näin otat haasteen haltuun organisaatiossasi

Jatkuvasti kansainvälistyvässä, automatisoituvassa ja verkostoituvassa yhteiskunnassamme kyberturvallisuus nousee yhä keskeisempään rooliin. Organisaatioilta kyberturvallisuuden toteutuminen edellyttää haasteeseen tarttumista sekä määrätietoista johtamista ja suunnittelua. Tässä webinaarissa käymme läpi, mitä kyber- ja tietoturvallisuus on, ja mitä se tarkoittaa yksilön ja organisaation kannalta. Saat selkeän käsityksen siitä, millä askelmerkeillä rakennat organisaatiosi kyberturvallisuuskyvykkyyttä ja alat toteuttaa tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää.

Podcastit

Laatulöpinät: Laatupuhetta kyberturvallisuudesta

Artikkelit

Artikkelit

ISO27001 KESKEISET VAATIMUKSET

Mitkä ovat tietoturvallisuuden standardin ISO27001 keskeiset vaatimukset?

TIETOTURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEN VAIHEET

Mitä vaiheita järjestelmän rakentamisessa tulee ottaa huomioon?