Miksi Lean-ajattelu?

Lean on johtamisfilosofia, jonka ydinajatus on virtausten maksimointi ja hukan poistaminen - toisin sanoen jatkuva liiketoiminnan ja prosessien kehittäminen.  Leanin avulla voidaan lisätä tuotteen tai palvelun arvoa poistamalla hukkaa. Lean Six Sigma keskittyy laatuun vähentämällä vaihtelua ja toiminnan virheitä. Lean Six Sigma mahdollistaa arvovirran nopeuttamisen ja kyvykkyyden lisäämisen. Lean-ajattelu tarjoaa useita kehittämisen työkaluja kuten Kaizen, Visuaalinen ohjaus, 7 hukkaa, 5 S, imuohjaus ja arvovirtakuvaukset (Value Stream Mapping, VSM). Leanin tehokkaassa soveltamisessa tarvitaan organisaation arvojen, periaatteiden, johtajuus- ja henkilöstösuhdetaitojen lisäksi teknistä osaamista ja kykyä valita ja käyttää tilannekohtaisesti oikeita Lean työkaluja ja –menetelmiä. Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle parasta mahdollista arvoa tuottajan tarpeet huomioiden. Miten viedä Lean käytäntöön? Miten tunnistat ja vältät hukkatekijät?

Lue aiheesta lisää tässä Arter Akatemian osiossa!

Pikaoppaat

Mitä tarkoittaa Lean ja six sigma

Lean ja Six Sigma pikaopas sisältää:

- Mitä Lean on?

- Kohti Leanimpää yritystä

- Miten viedä lean käytäntöön?

- Lean on aina asiakaslähtöistä

- Palveluprosessien liinauskeinoja

Webinaarit

Onnistunut Lean-strategian tuominen johtajan näkökulmasta

Onnistunut Lean-strategian tuominen johtajan näkökulmasta

Lean-arvojen pitäisi ohjata yrityksen strategista toimintaa ja tämän pitäisi myös näkyä myös organisaation päivittäisessä toiminnassa. Tässä webinaarissa käsitellään haasteita Lean-strategian ja kulttuurin luomisessa sekä tuomisessa johdon näkökulmasta.

LEAN Arkkitehtuurityön jatkeena

Lean arkkitehtuurityön jatkeena

Lean-menetelmillä virtaviivaisempia liiketoiminnan prosesseja

Lean-menetelmillä virtaviivaisempia liiketoiminnan prosesseja

Podcastit

Laatulöpinät: Mitä on lean?

Asiakas on valmis maksamaan työstä, joka luo arvoa. Karsi hukka pois arvovirrasta.

Artikkelit

LEANIN PERUSTEITA - OSA 1

Mitä on Lean? Mikä on Lean-työn tavoite? Mikä on Lean prosessi?

LEANIN PERUSTEITA - OSA 2

Mikä on arvovirta? Miten arvovirtaa kuvataan? Mikä aiheuttaa hukkaa?

LEANIN PERUSTEITA - OSA 3

Mitä on Jidoka, Andon ja Poka-Yoke? Mitä on JIT periaatteet Leanissa?

KOHTI LEANIMPÄÄ YRITYSTÄ

Mitä Lean on? Miten vien Leanin opit käytäntöön?

LEANISTA VOIMAA PROSESSIEN AUDITOINTEIHIN

Mitä prosessien kehittämiskohteita on? Miten Leania voidaan hyödyntää prosessien kehittämisessä? Miten vältää hukka?

LEAN MANAGEMENT – MAANLÄHEISTÄ TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ

Miksi Lean Management ja Six Sigma? Mitkä ovat Leanin edellytykset? Mitä maanläheisiä työkaluja Lean tuo käyttöön?

LEAN PALVELUPROSESSEISSA

Mitä hyötyä palvelu- ja hallintoprosessien Leanista saadaan? Mikä on tavoitetila?