Miksi Lean-ajattelu?

Lean on johtamisfilosofia, jonka ydinajatus on virtausten maksimointi ja hukan poistaminen - toisin sanoen jatkuva liiketoiminnan ja prosessien kehittäminen.  Leanin avulla voidaan lisätä tuotteen tai palvelun arvoa poistamalla hukkaa. Lean Six Sigma keskittyy laatuun vähentämällä vaihtelua ja toiminnan virheitä. Lean Six Sigma mahdollistaa arvovirran nopeuttamisen ja kyvykkyyden lisäämisen. Lean-ajattelu tarjoaa useita kehittämisen työkaluja kuten Kaizen, Visuaalinen ohjaus, 7 hukkaa, 5 S, imuohjaus ja arvovirtakuvaukset (Value Stream Mapping, VSM). Leanin tehokkaassa soveltamisessa tarvitaan organisaation arvojen, periaatteiden, johtajuus- ja henkilöstösuhdetaitojen lisäksi teknistä osaamista ja kykyä valita ja käyttää tilannekohtaisesti oikeita Lean työkaluja ja –menetelmiä. Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle parasta mahdollista arvoa tuottajan tarpeet huomioiden. Miten viedä Lean käytäntöön? Miten tunnistat ja vältät hukkatekijät?

Lue aiheesta lisää tässä Arter Akatemian osiossa!

Pikaoppaat

Mitä tarkoittaa Lean ja six sigma

Lean ja Six Sigma pikaopas:

- Mitä Lean on?

- Kohti Leanimpää yritystä

- Miten viedä lean käytäntöön?

- Lean on aina asiakaslähtöistä

- Palveluprosessien liinauskeinoja

Lean arvovirtakuvaus pikaopas

Lean Arvovirtakuvaus VSM pikaopas:

Oppaan avulla opit, mitä arvovirtakuvauksella tarkoitetaan ja mitä hyötyä sen toteuttamisesta on prosessien kehittämisessä.

Webinaarit

Leanin arvovirtakuvauksen visuaalinen mallintaminen

Leanin arvovirtakuvauksen visuaalinen mallintaminen

LEAN Arkkitehtuurityön jatkeena

Lean arkkitehtuurityön jatkeena

Tee työstäsi LEAN – miten saada aikaan enemmän tekemällä vähemmän?

Tee työstäsi LEAN – miten saada aikaan enemmän tekemällä vähemmän?

LEAN Arkkitehtuurityön jatkeena

Onnistunut Lean-strategian tuominen johtajan näkökulmasta

Podcastit

 

Laatulöpinät: Mitä on lean?

Lean on ollut jo pitkään pinnalla erilaisissa laadun ja toiminnan kehittämisen pöhinäpiireissä. Lean-toimintaan kohdistuukin yleensä hyvin paljon erilaisia odotuksia ja ennakkoluuloja. Arterin Laatulöpinät Podcast-sarjassa ollaan edetty jo kolmanteen jaksoon. Tällä kertaa kuullaan mitä mysteereitä liittyykään Leaniin.

 

Asiakas on valmis maksamaan työstä, joka luo arvoa. Karsi hukka pois arvovirrasta.

Lean-ajattelun keskeinen elementti - hukka, kannattaa karsia pois arvovirrasta. Mutta kuinka? Kuuntele podcast ja ota ideat talteen.

Artikkelit

LEAN-PERIAATTEITA JA JATKUVAN PARANTAMISEN KULTTUURIA

Tästä artikkelista löydät Lean-kulttuurin piirteitä ja periaatteita jatkuvan parantamisen mahdollistamiseksi.

OLISIKO AIKA LÄHTEÄ KEHITTÄMÄÄN TOIMINTAKULTTUURIA?

Miksi laadun ja tuottavuuden kehittyminen on sitkasta vaikka ”mekaanisia järjestelmiä” on rakennettu ja arvioitu jo 30 vuotta?

LEANISTA VOIMAA PROSESSIEN AUDITOINTEIHIN

Mitä prosessien kehittämiskohteita on? Miten Leania voidaan hyödyntää prosessien kehittämisessä? Miten vältää hukka?

LEAN MANAGEMENT – MAANLÄHEISTÄ TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ

Miksi Lean Management ja Six Sigma? Mitkä ovat Leanin edellytykset? Mitä maanläheisiä työkaluja Lean tuo käyttöön?

LEAN PALVELUPROSESSEISSA

Mitä hyötyä palvelu- ja hallintoprosessien Leanista saadaan? Mikä on tavoitetila?

LEANIN PERUSTEITA - OSA 1

Mitä on Lean? Mikä on Lean-työn tavoite? Mikä on Lean prosessi?

LEANIN PERUSTEITA - OSA 2

Mikä on arvovirta? Miten arvovirtaa kuvataan? Mikä aiheuttaa hukkaa?

LEANIN PERUSTEITA - OSA 3

Mitä on Jidoka, Andon ja Poka-Yoke? Mitä on JIT periaatteet Leanissa?