Varmista hyvä palvelukokemus

Palvelumuotoilu (Service Design) tarkoittaa palvelujen kehittämistä ja suunnittelua muotoilun avulla, kehittäen sekä asiakaskokemusta että yrityksen liiketoimintaa. Palvelukokemus pyritään suunnittelemaan käyttäjälähtöisesti niin, että se vastaa sekä käyttäjien tarpeita, että yrityksen liiketoiminnan tavoitteita. Muotoilussa palveluita mallinnetaan prosessikaavioiksi, joita kutsutaan myös blueprinteiksi. Nämä prosessit tai palvelupolut avaavat yritysjohdon silmät nimenomaan asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi tietojärjestelmien tai käytännön asioiden toimivuuden suhteen. Prosesseihin avataan asiakaspalvelun ja muun henkilöstön tehtävät, olivatpa ne sitten asiakkaalle näkyviä tai taustatyönä suoritettavia. Asiakkaan ja henkilöstön tehtävien välille luodaan linkit huomioiden tietojärjestelmät.

Mitä palvelumuotoilu on käytännössä ja mitä hyötyä siitä on yritykselle?

Lue aiheesta lisää tässä Arter Akatemian osiossa!

Pikaoppaat

Mitä tarkoittaa palvelumuotoilu

Pikaopas sisältää:

Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa käytännössä? Mitä hyötyä siitä on yritykselle? Miten varmistetaan hyvä asiakaskokemus?

Webinaarit

Palvelumuotoilulla hyvää elämää ja parempaa tulevaisuutta | Arter Oy Webinaari

Palvelumuotoilulla hyvää elämää ja parempaa tulevaisuutta

Webinaarissa kurvaamme läpi palvelumuotoilun menetelmiä kuten business model canvas, journey map, blueprint, personat ja mystery shopping. Ei säikähdetä nimistä, vaan otetaan ne haltuun ja poimitaan onnistumiseen tarvittavat elementit omaan työhön.

Palvelumuotoilu ARC-ohjelmiston avulla

Onko kohderyhmä tunnistettu? Onko asiakaspolku kartoitettu? Tiedättekö, mitä mieltä asiakas on palvelustanne? Näihin kysymyksiin vastaa Arterin ARC-ohjelmiston sisään rakennettu palvelumuotoilumalli ja siihen liittyvä konsultaatiopaketti. Autamme teitä tunnistamaan, miten asiakkaanne saavat parhaan mahdollisen kokemuksen teidän tuotteistanne ja palveluistanne. Webinaarissa käydään läpi Arterin luoma palveluiden kehittämisen toimintamalli ja pohditaan sitä mistä tässä palvelumuotoilussa on pohjimmiltaan kyse.

Podcastit

Artikkelit

Artikkelit

PALVELUMUOTOILUN SANASTO

Mitkä ovat palvelumuotoilun keskeiset käsitteet?