Varmista hyvä palvelukokemus

Palvelumuotoilu (Service Design) tarkoittaa palvelujen kehittämistä ja suunnittelua muotoilun avulla, kehittäen sekä asiakaskokemusta että yrityksen liiketoimintaaPalvelukokemus pyritään suunnittelemaan käyttäjälähtöisesti niin, että se vastaa sekä käyttäjien tarpeita, että yrityksen liiketoiminnan tavoitteita. Muotoilussa palveluita mallinnetaan prosessikaavioiksi, joita kutsutaan myös blueprinteiksi. Nämä prosessit tai palvelupolut avaavat yritysjohdon silmät nimenomaan asiakkaan näkökulmasta esimerkiksi tietojärjestelmien tai käytännön asioiden toimivuuden suhteen. Prosesseihin avataan asiakaspalvelun ja muun henkilöstön tehtävät, olivatpa ne sitten asiakkaalle näkyviä tai taustatyönä suoritettavia. Asiakkaan ja henkilöstön tehtävien välille luodaan linkit huomioiden tietojärjestelmät.

Mitä palvelumuotoilu on käytännössä ja mitä hyötyä siitä on yritykselle?

Lue aiheesta lisää tässä Arter Akatemian osiossa!

Pikaoppaat

Mitä tarkoittaa palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun pikaopas:

Palvelumuotoilun pikaopas on luotu antamaan sinulle pintaraapaisu siihen, mistä palvelumuotoilussa on kysymys ja miten sitä voidaan toteuttaa. Lisäksi opas sisältää tietoa palvelujohtamisesta, sen haasteista ja mittaamisesta.

Webinaarit

Palvelumuotoilu ja sen hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla

Palvelumuotoilu ja sen hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla,
Case: Ylä-Savon SOTE

Miten kehittää palveluita niin, että asiakkaan tarpeisiin vastataan ja odotukset jopa ylitetään sekä pidetään liiketoiminta samaan aikaan kannattavana? Webinaarissa vieraana asiakkaamme Ylä-Savon SOTE:n kehittämispäällikkö.

Webinaari Palvelujohtaminen nyt ja huomenna

Palvelujohtaminen nyt ja huomenna

 

Palvelumuotoilulla hyvää elämää ja parempaa tulevaisuutta | Arter Oy Webinaari

Palvelumuotoilulla hyvää elämää ja parempaa tulevaisuutta

Palvelumuotoilu ARC-ohjelmiston avulla

Podcastit

Palvelumuotoilu - helpommin sanottu kuin tehty

Palvelumuotoilu terminä on herättänyt paljon innostusta, mutta myös inhostusta. Onko palvelumuotoilussa jotain uutta, vai onko se vain vanhoja menetelmiä uudessa paketissa? Neljännessä Laatulöpinät podcastissa palvelumuotoilua pohtivat Markus Meurman ja Elina Mäkinen.

Artikkelit

Artikkelit

PALVELUMUOTOILUN SANASTO

Mitkä ovat palvelumuotoilun keskeiset käsitteet?