Prosessit ja niiden kuvaaminen

Prosesseja käytetään organisaatiossa ohjauksen tukena, resurssitarpeiden tunnistamisessa, palveluiden kehittämisessä, tulosten mittaamisessa, ongelmatilanteiden selvittämisessä sekä muutosjohtamisen välineenä. Näin ne toimivatkin yrityksessä mallina tehdä asioita, sillä prosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja, sekä niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja ja ohjausta, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset. Prosessien kehittämisen liittyessä organisaation muuhun suunnitteluun ja kehittämiseen, sen pohjana ovat samat visiot, strategiat ja toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat koko organisaation toimintaa. Yrityksissä kaikki toiminta on prosessinomaista, ja tällöin prosessijohtaminen on tärkeässä asemassa. Lisäksi prosessin kuvaus on osa prosessin kehittämistä.  Prosessikuvaukset ovatkin niin johdon, kehittäjien, kuin palveluista vastaavien työväline. Prosessien kuvaaminen auttaa liiketoiminnan tehostamisessa, kun asiat tehdään kerralla alusta loppuun ja prosessi toistetaan samalla tavoin. 

Mikä on prosessien merkitys osana arkea? Miten niitä voidaan kehittää?

Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksen tästä Arter Akatemian osiosta!

Pikaoppaat

Prosessien pikaopas

Prosessien pikaopas sisältää:

Prosessien kuvausohjeen, erilaisia kehittämistekniikoita, hyvän prosessin avaimet sekä asiaa prosessien merkityksestä osana arkea. Tärkeässä asemassa ovat selkeät mallit ja työkalut. 

Webinaarit

Selkeä prosessiarkkitehtuuri on laadunhallinnan kivijalka

Selkeä prosessiarkkitehtuuri on laadunhallinnan kivijalka

Prosessien kehittäminen laadunhallinnan tukena

Prosessien kehittäminen laadunhallinnan tukena

Prosessiarkkitehtuuri yrityksen kasvun tukena

Prosessiarkkitehtuuri yrityksen kasvun tukena

Prosessikuvausten hyödyntäminen prosessiriskejä metsästettäessä

Prosessikuvausten hyödyntäminen prosessiriskejä metsästettäessä

Prosessien merkitys osana arkea

Prosessien merkitys osana arkea

 

Podcastit

6 Prosessiväittämää

Ensimmäisessä Laatulöpinät-podcastissa kuullaan Markus Meurmanin johdolla kuusi erilaista prosessiväittämää, ja päästään pohtimaan niiden paikkaansapitävyyttä.

Teetkö prosessityötä?

Tässä podcastissa pureudutaan syvemmälle prosessityöhön ja sen toteuttamiseen organisaatiossa onnistuneesti.

Miksi prosessilähtöinen toimintatapa?

Prosessimaiseen toimintamalliin sisältyy prosessien ja niiden vuorovaikutuksen järjestelmällinen määrittely ja hallinta. Mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon ennen prosessilähtöisen toimintatavan toteuttamista?

Artikkelit

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

Miten kehittää prosesseja? Mitä kehittämistekniikoita ja menetelmiä on olemassa?

LUOVUUTTA PROSESSIONGELMIEN RATKAISEMISEEN

Mitä erilaisia luovuustekniikoita on olemassa? Miten luovuutta voi hyödyntää ongelmanratkaisussa?

PROSESSIN JOHTAMISEN EDELLYTYKSIÄ JA TEHOSTAMISKEINOJA

Mitä edellytyksiä on prosessin johtamisella? Miten prosessien johtamista voidaan tehostaa?