Sisäisen auditoinnin merkitys kehittämis- ja laatutyössä

Sisäinen auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankitaan objektiivisesti arvioitavaa todistusaineistoa sen määrittämiseksi, missä määrin auditointikriteerit on täytetty. Organisaation tulee tehdä auditointeja suunnittelluin aikavälein määrittääkseen, onko laadunhallintajärjestelmä sekä ennalta tehtyjen suunnitelmien, tietyn kansainvälisen standardin ja organisaation itsensä laadunhallintajärjestelmälle asettamien vaatimusten mukainen, että vaikuttavasti toteutettu ja ylläpidetty. Auditoinnin tuloksia kannattaa hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä, ei ainoastaan vertaamalla tuloksia laatustandardien vaatimuksiin.

Organisaatioiden tulee määritellä auditointien kriteerit, laajuus, ja menettelyt, sekä suunnitella auditointiohjelma niin, että se ottaa huomioon prosessien tilan, tärkeyden ja aikaisempien auditointien tulokset. Tehtävään valitut henkilöt eivät saa auditoida omaa työtään, vaan auditointi suoritetaan niin, että prosessin objektiivisuus ja tasapuolisuus voidaan varmistaa. 

Lue lisää sisäisestä auditoinnista ja sen menetelmistä tästä Arter Akatemian osiosta!

Podcastit

Onko auditointi kamalaa?

Laatulöpinät Podcast-sarjan toisessa osassa aiheena ovat standardit ja auditointi. Ihmetellään, onko standardeilla ja auditoinneilla vielä paikkansa nykyajassa, vai ovatko ne menneiden aikojen jäänteitä, joihin edelleen tarraudutaan?

Webinaarit

Webinaari Sisäinen auditointi – jatkuvan parantamisen ja lean-kehittämisen ”boostaajaksi”

Sisäinen auditointi jatkuvan parantamisen ja lean-kehittämisen boostaajaksi

Sisäinen auditointi on tehokas prosessien kehittämisväline, mutta onko siitä saatu kaikki irti? Tässä webinaarissa pohditaan, miten sisäinen auditointi toimii jatkuvan parantamisen ja lean-kehittämisen boostaajana.

HSEQ STANDARDIEN MUUTOKSET JA NIIDEN AUDITOINTI | Arter Oy webinaari

HSEQ-Standardien muutokset ja niiden auditointi

HSEQ-standardit asettavat vaatimuksia organisaatioiden laadun-, ympäristön- ja turvallisuuden hallinnalle. Tämä webinaarin tarkoituksena on auttaa HSEQ standardien tulkinnassa ja antaa vinkkejä auditoinnin hyviksi käytännöiksi.

Artikkelit

JÄRJESTELMÄKYSYMYKSIÄ SISÄISIIN AUDITOINTEIHIN

Millaisia kysymyksiä kannattaa käydä läpi kun auditoi sisäisesti uutta toiminta-, laatu-, ympäristö- tai työterveys- ja turvallisuusjärjestelmää?

JÄRJESTELMÄAUDITOINNIN KYSYMYSTEN SUUNNITTELUA

Opi kuinka suunnitellaan järjestelmäauditoinnin kysymykset niin, että ne palvelevat liiketoimintaa. 

OTTEITA ISO 19011:2018 AUDITOINTISTANDARDISTA

Hae vinkit auditoinnin vuosiohjelman suunnitteluun ja hahmota auditoinnin periaatteet.

LEANISTA VOIMAA PROSESSIEN AUDITOINTEIHIN

Mitä prosessien kehittämiskohteita on? Miten Leania voidaan hyödyntää prosessien kehittämisessä? Miten välttää hukka?

PROJEKTITOIMINNAN AUDITOINTIKOHTEITA

Mitkä ovat projektitoiminnan auditointikohteita? Mitä vaaditaan laaduntarkastukseen?

AUDITOINTIEN PAINOPISTEITÄ

Selkeytä auditoinnin missiot. Miten tehostaa sisäisiä auditointeja?