Millainen on tehokas strategia?

Strategia on johdon keskeinen työkalu toiminnan ohjaamisessa. Se on kokonaisuus tai suunta, joka muodostuu yrityksen tavoitteidensa saavuttamista varten suorittamista toimenpiteistä. Tehokas strategia ei ole liian pitkä tai vaikeasti ymmärrettävä, vaan kertoo selkeästi Mitä tehdään, Miten ja Miksi?

Strategia ja muutosjohtaminen

Liiketoiminnan muutosvauhti kasvaa jatkuvasti. Informaatiokenttä pirstaloituu ja luottamuksen merkitys kasvaa. Digitalisaatio muuttaa niin yritysten tuottamia palveluita kuin ihmissuhteitammekin. Sote uudistuu ja pakottaa perinteiset organisaatiot hylkäämään aikaisemmat toimintatapansa. Onnistunut muutos vaatiikin vahvaa johtajuutta ja selkeää strategiaa. Strateginen muutosjohtaminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista organisaation kannalta keskeisten uudistusten toteuttamista. Myös viestintä on tärkeässä asemassa, sillä epäonnistunut viestintä on muutoksen suurin uhkatekijä. Avoimen toiminnan ja viestinnän kautta voimme juurruttaa uudet toimintatavat organisaatiokulttuuriin. Tulee kerrata ja hyväksyä läpikäyty muutos ja miten siihen päästiin. Tämän kautta muutoksesta tulee osa organisaation kulttuuria ja identiteettiä.

Pikaoppaat

Strategian jalkautus

Strategian jalkautus pikaopas sisältää:

Liian usein strategia epäonnistuu. Miten strategia jalkautetaan onnistuneesti?

Miksi strategia kannattaa?

Mitkä ovat strategian puuttumisen vaarat?

Mitkä ovat strategiatyön onnistumisen rakennuspalikat?

Webinaarit

Muutosjohtaminen - mitä, miten ja miksi?

Muutosjohtaminen - mitä, miten ja miksi?

Elämme vahvaa muutosten aikaa. Informaatiokenttä pirstaloituu ja luottamuksen merkitys kasvaa. Työskentelytapamme antaa ennennäkemättömiä vapauksia, mutta vaatii yksilöltä yhä enemmän. Digitalisaatio muuttaa niin yritysten tuottamia palveluita kuin ihmissuhteitammekin. Sote uudistuu ja pakottaa perinteiset organisaatiot hylkäämään aikaisemmat toimintatapansa. Tässä muutoksen myllerryksessä on tärkeää muistaa, että onnistuakseen muutos tarvitsee oikeanlaista johtamista. Mitä se on? Miten sitä tulee tehdä? Ja ennen kaikkea miksi?

Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Muutoksessa voi olla mukana hahmottamatta kokonaisuutta, ajelehtien siihen suuntaan mihin muutos organisaatioita vie. Muutosta voi kuitenkin myös johtaa itse. Ymmärtääksesi ja voidaksesi hallita tulevaa, on sinun käsitettävä mikä on organisaatiosi nykytila. Hahmottaaksesi millaisia voimavaroja ja mahdollisia polkuja teillä on käytettävissä tavoitetilan saavuttamiseksi, on sinun nähtävä monimutkaisiakin yhteyksiä organisaation elementtien välillä.

Podcastit