Millainen on tehokas strategia?

Strategia on johdon keskeinen työkalu toiminnan ohjaamisessa. Se on kokonaisuus tai suunta, joka muodostuu yrityksen tavoitteidensa saavuttamista varten suorittamista toimenpiteistä. Tehokas strategia ei ole liian pitkä tai vaikeasti ymmärrettävä, vaan kertoo selkeästi Mitä tehdään, Miten ja Miksi?

Strategia ja muutosjohtaminen

Liiketoiminnan muutosvauhti kasvaa jatkuvasti. Informaatiokenttä pirstaloituu ja luottamuksen merkitys kasvaa. Digitalisaatio muuttaa niin yritysten tuottamia palveluita kuin ihmissuhteitammekin. Onnistunut muutos vaatiikin vahvaa johtajuutta ja selkeää strategiaa. Strateginen muutosjohtaminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista organisaation kannalta keskeisten uudistusten toteuttamista. Myös viestintä on tärkeässä asemassa, sillä epäonnistunut viestintä on muutoksen suurin uhkatekijä. Avoimen toiminnan ja viestinnän kautta voimme juurruttaa uudet toimintatavat organisaatiokulttuuriin. Tulee kerrata ja hyväksyä läpikäyty muutos ja miten siihen päästiin. Tämän kautta muutoksesta tulee osa organisaation kulttuuria ja identiteettiä.

Pikaoppaat

Strategian jalkautus

Strategian jalkautuksen pikaopas:

Strategian merkityksestä puhutaan paljon, mutta minkä takia strategia liiankin usein epäonnistuu? Strategian jalkautuksen pikaopas auttaa sinua keräämään strategiatyön hedelmät talteen. Oppaasta löydät mm. hyvän strategian peruspilarit ja vinkit strategian mittaamiseen.

Webinaarit

Webinaari Roadtrip Roadmapille - ARC maturisoituu strategisen kehittämisen työkaluna

Roadtrip Roadmapille - ARC maturisoituu strategisen kehittämisen työkaluna

Tässä webinaarissa näet konkreettisesti, miten ARC-ohjelmiston uudet ominaisuudet ja Roadmap-työkalu tukevat sinua strategiatyöskentelyn eri osissa.

Webinaarit | Uusi vaihde kehittämiseen kyvykkyyksien hallinnalla

Uusi vaihde kehittämiseen kyvykkyyksien hallinnalla

Webinaarissa haastetaan strateginen suunnittelu miettimään, pitäisikö hankkeita suunnitella tarkemmin, pitäisikö jo strategiaa suunniteltaessa tutkia kyvykkyyskarttaa ja asettaa tavoitteet sitä vasten.

Muutosjohtaminen - mitä, miten ja miksi?

Muutosjohtaminen - mitä, miten ja miksi?

 

Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Podcastit

Strategia - Toivomuslista vai mahdollisuus onnistua?

Oli strategian muoto mikä tahansa, sen tarkoitus on vaikuttaa, sekä tuottaa toimintaa. Mitä strategia lopulta oikein on ja miten siinä voi onnistua?