Millainen on tehokas strategia?

Strategia on johdon keskeinen työkalu toiminnan ohjaamisessa. Se on kokonaisuus tai suunta, joka muodostuu yrityksen tavoitteidensa saavuttamista varten suorittamista toimenpiteistä. Tehokas strategia ei ole liian pitkä tai vaikeasti ymmärrettävä, vaan kertoo selkeästi Mitä tehdään, Miten ja Miksi?

Strategia ja muutosjohtaminen

Liiketoiminnan muutosvauhti kasvaa jatkuvasti. Informaatiokenttä pirstaloituu ja luottamuksen merkitys kasvaa. Digitalisaatio muuttaa niin yritysten tuottamia palveluita kuin ihmissuhteitammekin. Sote uudistuu ja pakottaa perinteiset organisaatiot hylkäämään aikaisemmat toimintatapansa. Onnistunut muutos vaatiikin vahvaa johtajuutta ja selkeää strategiaa. Strateginen muutosjohtaminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista organisaation kannalta keskeisten uudistusten toteuttamista. Myös viestintä on tärkeässä asemassa, sillä epäonnistunut viestintä on muutoksen suurin uhkatekijä. Avoimen toiminnan ja viestinnän kautta voimme juurruttaa uudet toimintatavat organisaatiokulttuuriin. Tulee kerrata ja hyväksyä läpikäyty muutos ja miten siihen päästiin. Tämän kautta muutoksesta tulee osa organisaation kulttuuria ja identiteettiä.

Pikaoppaat

Strategian jalkautus

Strategian jalkautus pikaopas sisältää:

Liian usein strategia epäonnistuu. Miten strategia jalkautetaan onnistuneesti?

Miksi strategia kannattaa?

Mitkä ovat strategian puuttumisen vaarat?

Mitkä ovat strategiatyön onnistumisen rakennuspalikat?

Webinaarit

Arter Oy Webinaari

Uusi vaihde kehittämiseen kyvykkyyksien hallinnalla

Uusi vaihde kehittämiseen kyvykkyyksien hallinnalla -webinaarissa halutaan haastaa strateginen suunnittelu miettimään, pitäisikö hankkeita suunnitella tarkemmin, pitäisikö jo strategiaa suunniteltaessa tutkia kyvykkyyskarttaa ja asettaa tavoitteet sitä vasten.

Muutosjohtaminen - mitä, miten ja miksi?

Muutosjohtaminen - mitä, miten ja miksi?

Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Strateginen muutosjohtaminen kokonaisuuden hallinnan avulla

Podcastit

Strategia - Toivomuslista vai mahdollisuus onnistua?

Oli strategian muoto mikä tahansa, sen tarkoitus on vaikuttaa, sekä tuottaa toimintaa. Mitä strategia lopulta oikein on ja miten siinä voi onnistua?