EU:n Tietosuoja-asetus (GDPR) käytännössä

GDPR on lyhenne sanoista General Data Protection Requlation, eli EU:n tietosuoja-asetus. Asetus tuli voimaan keväällä 2016, ja sitä aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus korvaa nykyisen henkilötietolain ja vaikuttaa siten toimintaan niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa on esimerkiksi uusia velvoitteita rekisterinpitäjälle ja oikeuksia rekisteröidylle. Identiteettivarkaudet ovat lisääntyneet ja yksityisyydensuoja on kaikkea muuta kuin itsestään selvyys internetin tietoviidakossa. GDPR:n tarkoituksena onkin turvata kaikkien EU-kansalaisten henkilökohtainen tietosuoja muun muassa verkkopalveluissa. Mikäli määräaikaan mennessä asetuksen vaatimia toimenpiteitä ei olla tehty, ovat sanktiot merkittäviä. Tietosuoja-asetuksen merkitys on vaikuttava niin julkisiin organisaatioihin kuin yrityksiin.

Mikä tietosuojassa muuttuu? Tunnetko rekisteröidyn oikeudet? Entä rekisterinpitäjän velvollisuudet?

Lue aiheesta lisää tässä Arter Akatemian osiossa!

Pikaoppaat

Mitä tarkoittaa tietosuoja-asetus

Tietosuojan pikaopas sisältää:

Mitä EU:n tietosuoja-asetus tarkoittaa käytännössä? Rekisteröidyn oikeudet ja rekisterinpitäjän velvollisuudet - apua GDPRn kanssa kamppailuun!

Webinaarit

Tietosuoja-asetus (GDPR) riskienhallinta

Tietosuoja-asetus (GDPR) riskienhallinta

Eräs GDPR:n tärkeimmistä, mutta samalla yksi kinkkisimmistä asioista on tietosuojan riskienhallinta. Rekisterinpitäjä on yhdessä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa velvollinen arvioimaan henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja toteuttamaan hallintakeinot niiden minimoimiseksi. Katso webinaari, ja poimi vinkkejä ja käytäntöjä, miten toteuttaa toimivaa riskienhallintaa.

Tietosuojan hallintamalli helpottamaan tietosuoja-asetuksen implementointia

Tietosuojan hallintamalli helpottamaan tietosuoja-asetuksen implementointia

EU:N TIETOSUOJAMALLI – Mihin muutoksiin organisaatioiden tulee valmistautua?

EU:N TIETOSUOJAMALLI – Mihin muutoksiin organisaatioiden tulee valmistautua?

Tietosuoja-asetus (GDPR)

Roadmap uuteen tietosuoja-asetukseen

Artikkelit

TIETOSUOJA-ASETUKSEN KESKEISET KÄSITTEET
Mitkä ovat keskeiset käsitteet tietosuoja-asetukseen liittyen?