Liiketoiminnan kehittäminen toimintoja tehostamalla

Asiat menevät eteenpäin sovittuja tehtäviä ja toimenpiteitä tekemällä. Yrityksissä tehtävät dokumentoidaan usein pöytäkirjoihin, muistioihin, raportteihin, sähköposteihin, muistikirjoihin ja kalentereihin. Haasteena on saada kokonaiskuva tehtävien tilanteesta ja niiden seuranta on vaikeaa. Toimintajärjestelmä on organisaation tapa toteuttaa perustehtäväänsä. Täten toimintajärjestelmä voidaan nähdä joukkona yhdessä sovittuja toimintatapoja, joiden mukaan toimimalla halutut tulokset saavutetaan. Kaikki asiat, joita organisaatiossa on ohjeistettu, linjattu ja kuvattu voidaan nähdä toimintajärjestelmän osina. Tällä pyritään toiminnan standardointiin ja yhtenäistämiseen.

Toimintajärjestelmä voi muodostua useasta alajärjestelmästä, ja sen osia voivat olla esim. laatujärjestelmä, turvallisuusjärjestelmä tai ympäristöjärjestelmä. Jotkin organisaatiot pitävät siitä, että järjestelmät toimivat itsenäisinä, helpommin hallittavina kokonaisuuksia, kun taas toiset haluavat sulauttaa kaikki yhteen järjestelmään. Tällöin puhutaan usein toiminta- tai laatujärjestelmästä. Tämä on tietoinen päätös, joka on syytä tehdä toimintajärjestelmän rakentamista suunnitellessa – onko käytössä yksi vai useampi järjestelmä? Tarkoituksena on tuoda hyötyä yrityksen liiketoimintaan tehostamalla eri toimintoja, millä on suora vaikutus yrityksen tuottavuuteen, tehokkuuteen ja sitä kautta tuloksen parantamiseen. Miten toimintajärjestelmä sitten kannattaa rakentaa? Mitä vinkkejä voi antaa järjestelmän hankkijalle?

Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksen tästä Arter Akatemian osiosta!

Pikaoppaat

Toimintakäsikirjan laatijan pikaopas

Toimintakäsikirjan laatijan pikaopas sisältää:

Vaihe-vaiheelta kuvauksen ISO 9001:2015 mukaisen toimintakäsikirjan rakentamisen tueksi.

Toimintajärjestelmän rakentajan pikaopas

Toimintajärjestelmän rakentajan pikaopas sisältää:

5 vinkkiä järjestelmän hankkijalle. Mikä on toimintajärjestelmä ja mitä hyötyä sen käytöllä on saavutettavissa? Miten kuvataan organisaation prosessit?
Miten hallitaan organisaation dokumentit? Lue vinkkejä, miten organisaatio voi oppia ja kehittyä kyselyjen, arviointien ja palautteiden kautta. Lisäksi löydät ohjeita toimintajärjestelmän käyttöönottoon.

Webinaarit

IMS-ohjelmiston uudet ominaisuudet

IMS-ohjelmiston ominaisuudet

IMS-ohjelmiston tuoteomistaja esittelee IMS-ohjelmiston ominaisuuksia. Tämä webinaari syventää ymmärrystäsi ja osaamistasi IMS-ohjelmiston käytöstä ja ominaisuuksista.

Podcastit

Artikkelit

TOIMINTAJÄRJESTELMÄ - KILPAILUKYVYN TUKIJALKANA

Mistä menestys lähtee? Mitä laadunhallinnalla saavutetaan? Miksi toimintajärjestelmä?

TOIMINTAJÄRJESTELMÄN TAVOITTEITA JA VAIHTOEHTOISKEHYKSET

Mistä menestys lähtee? Mitä laadunhallinnalla saavutetaan? Miksi toimintajärjestelmä?

TOIMINTAJÄRJESTELMÄN JA KOKONAISARKKITEHTUURIN YHTÄLÄISYYDET JA EROT

Mitä yhteistä/eroa on toimintajärjestelmällä ja kokonaisarkkitehtuurilla?