Palvelujohtaminen nyt ja huomenna -webinaari

Webinaari Palvelujohtaminen nyt ja huomenna

Palvelujohtaminen nyt ja huomenna

Palvelujohtaminen auttaa suuntaamaan toiminnan painopistettä kokonaishyötyihin ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Tärkeäksi tunnuspiirteeksi nousee myös johtamiselta vaadittu dynaamisuus - asiakkaiden tavoitteiden ja hyötyjen muuttuessa organisaation on pysyttävä mukana ja kyettävä tarjoamaan relevantteja palvelukokemuksia myös jatkossa.

Tässä webinaarissa Arterin avainasiakaspäällikkö Mikko Tuominen kertoo Arterin palvelujohtamisen palvelusta, ja esittelee miten ARC-ohjelmisto tukee organisaation palveluiden johtamista. Palvelujohtamisen palvelussa kuvataan organisaation palvelusalkku ja -kartta. Näiden avulla syvennätte ymmärrystä palveluista, kuvaamalla niiden olennaisimmat ominaisuudet. ARC-ohjelmiston valmis pohja helpottaa kuvaamistyötä, sekä edesauttaa kuvausten yhtenäisyyttä koko organisaatiossa.

Katso webinaaritallenne: