Kuvataanko organisaatiossanne kokonaisarkkitehtuuria?

Hahmotatteko mistä elementeistä organisaationne koostuu? 
Helpottaisivatko valmiiksi mietityt rakenteet organisaatiomuotoiluanne?
Toteuttavatko organisaationne kyvykkyydet saumattomasti strategiaa? 

 

 

Kokonaisarkkitehtuurin avulla organisaatio kykenee tekemään sekä lyhyen että pitkän aikavälin ratkaisuja, joiden avulla liiketoiminnan tarpeet saadaan tyydytettyä. Ilman yritysarkkitehtuuria voidaan joutua tilanteeseen, jossa toimintaa suunnitellaan alhaalta ylöspäin päätyen usein lyhyen aikavälin ratkaisuihin, joiden hinta joudutaan maksamaan myöhemmin korkojen kera. Arter Frameworkin avulla laajennat kokonaisarkkitehtuurityötäsi nykytilan staattisesta kuvaamisesta kohti tulevaisuuden tavoitetilan suunnittelua hankkeiden avulla. Kokeile itse ilmaisen demon avulla.

Kokonaisarkkitehtuuri pikaopas

Arter Framework kokonaisarkkitehtuurin metamalli

Arter Framework on ARC-ohjelmistoon luotu joustava kokonaiskehittämisen alusta, joka sisältää valmiit rakenteet ja pohjat kokonaisuuden hallinnan aloittamiseksi. Frameworkissa hahmotetaan selkeästi kyvykkyydet ja niiden kokonaisarkkitehtuuri. Tämän lisäksi luodaan strategialähtöiset hankkeet, joissa näitä kyvykkyyksiä kehitetään ja kasvatetaan. Näin saadaan näkyviin myös tavoitetila.

Kokonaisarkkitehtuuri tuodaan kehitystyön keskiöön ja työtä tehdään jo alkujaan moneen tarkoitukseen siten, että menetelmän monipuoliset hyödyt tulevat esiin.

 

Mallinna organisaation kokonaisarkkitehtuuri tukemaan liiketoiminnan muutosta 

Arter Frameworkin avulla kuvaat organisaation

  • Toimintaa
  • Tietojärjestelmiä
  • Tietoa
  • Teknologiaa
  • Strategiaa

Valmiit mallit yhteysvaatimuksineen ohjaavat kokonaisarkkitehtuurityötä.

 

Arter Framework kokoaa yhteen kokonaisarkkitehtuurityön osat 

 

Arter Frameworkissa saadaan selkeästi näkyviin muutoksen, mitä kehitetään missäkin hankkeessa, sekä muutosten yhteisvaikutuksen. Näin vältytään hankkeiden yhteentörmäyksiltä eikä tehdä päällekkäiskehitystä.

 

 

 

Arter Framework yhdistää ARC-ohjelmiston kokonaisratkaisut saumattomaksi kokonaisarkkitehtuuripohjaksi.

Tutustu tarkemmin ARC-ohjelmiston kokonaisratkaisuihin

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartti

Pikastartin avulla pääsette liikkeelle kokonaisuuden kuvaamisessa. ARC-ohjelmistoon kuvataan keskeisimmät kokonaisarkkitehtuurin osa-alueet: palvelut, prosessit, tietojärjestelmät ja arkkitehtuurin kerrosnäkymä.

Tietosuoja

Tietosuojanhallinta ja -kuvaaminen on pakollista kaikille organisaatioille vuonna 2018 voimaan astuneen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) myötä. Siihen liittyvät kuvaukset ja elementit tuodaan osaksi kokonaisarkkitehtuuria.

Tiedonhallinta

Tietoarkkitehtuuri on kokonaisarkkitehtuurin osa-alue, jossa keskitytään tiedonhallintaan. Tavoitteena on kerätä, hallinnoida ja organisoida  tietoa niin, että tieto saadaan tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti käyttöön.

Hankkeiden ja kyvykkyyksien johtaminen

Arter Framework sisältää valmiit rakenteet strategiatyöhön hankkeiden ja kyvykkyyksien hallinnan avulla. Näihin liittyvät palvelukokonaisuudet ovat kehitteillä, mutta tarjoamme jo nyt koulutusta aiheeseen.

Näe itse mistä elementeistä Arter Framework koostuu ja opi hyödyntämään kokonaisarkkitehtuuria täydellä teholla!

Toni Vehmaanperä kertoo mielellään lisää puhelimitse +358 50 359 0701 ja sähköpostilla toni.vehmaanpera@arter.fi 

Voit myös jättää viestin ja demopyynnön alla olevalla lomakkeella!

Tilaa ilmainen demo