Suo, Ossi ja Jussi

Arterin perustajat Ossi Ritola ja Jussi Moisio toimivat 90-luvulla Suomen Standardisoimisliiton pääarvioijina. ISO 9001 -standardi oli juuri julkaistu ja Suomessa alkoi laadunhallintajärjestelmien sertifiointi -aalto. Laadunhallinnan arvioinnista miehet etenivät nopeasti ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien arviointiin.

Vuonna 1998 Ossi ja Jussi alkoivat yrittäjiksi. Alkujaan Qualitas Fennica -nimisen yrityksen painopisteiksi nousivat järjestelmien rakentaminen, arviointivalmiudet ja johtamisen tukeminen. Jokainen ”ismi” kuten Lean, 5S, BSC ja Six Sigma selvittiin ja sovellettiin perusteellisesti. Pohjimmiltaan oli aina kyse liiketoiminnan kehittämisestä, ainoastaan näkökulma vaihtui organisaatiosta riippuen.

Toimintajärjestelmä koulutuksen tueksi

Asiakkaat olivat enemmän kuin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen ja materiaaleihin, mutta kaipasivat kehitystyön tueksi Internet-pohjaista alustaa. Miten järjestelmät voisi rakentaa, prosessit kuvata ja mittaristot luoda? Tähän tarpeeseen syntyi IMS-ohjelmisto, jota tänä päivänä käyttävät yritykset kuten Wärtsilä Oyj, Mehiläinen ja Oulun kaupunki. Yrityksemme toimi nimellä IMS Business Solutions vuosina 2001-2017.

TTT

Tekemisen kautta huomattiin, kuinka hyvin teknologia, sisällönluonti ja substanssiosaaminen täydentävät toisiaan. Kun asiakkaat tarvitsevat toiminnalleen kehitysalustaa, he haluavat sen käyttöönottoon liittyvää koulutusta ja tukea. Toisaalta, kun asiakkaan tarve on koulutuksissa, tarvetta voi usein olla myös teknologialle. Tästä syntyi menestyksekkäästi sovellettu TTT-strategia: Teknologiaa, Toimintamalleja ja Taitoa, jonka varaan on myöhemmin rakennettu myös ARC-ohjelmistoratkaisu, jonka avulla pystytään kuvaamaan toimintojen välisiä suhteita ja näin johtamaan muutosta.

Yritys nyt

Yrityksen brändi koki kasvojenkohotuksen keväällä 2017, minkä seurauksena myös nimeksi tuli nykyinen Arter Oy. Samalla siirryttiin nykyiselle nettisivulle. Henkilöstömäärämme on kasvanut yli kuudenkymmenen, ja liikevaihto kasvaa jatkuvasti. Kehitämme palvelujamme asiakasorganisaatioiden tarpeiden mukaan. Tällä hetkellä ajankohtaisia teemoja ovat esimerkiksi palvelumuotoilu, tiedonhallinta, kokonaisarkkitehtuuri, lean ja kokonaisvaltainen laadunhallinta. Yrityksen ensimmäinen nimi Qualitas Fennica elää edelleen QF-koulutusten muodossa.

Arterin aikajana