Artikkelit

5 oppia kokonaisarkkitehtuurissa onnistumiseen

Miten onnistua kokonaisarkkitehtuurissa? Mitä tulee ottaa huomioon?

Organisaatio kehittyy ja kasvaa. Toimintaa ja palveluita digitalisoidaan. Samalla kasvaa myös riski tiedon siiloutumiseen. Kenelläkään ei ole selkeää kokonaiskuvaa organisaatiosta. IT:n ja liiketoiminnan yhteinen kieli puuttuu ja palvelutarjonta ei kohtaa asiakkaan tarpeita. Nämä kaikki riskitekijät voidaan välttää huomioimalla ne liiketoimintastrategiassa.

Strategian tulisi painottaa yhteisten työkalujen ja toimintatapojen kehittämistä, jotta tiedon jakaminen, hallinta, yhteistyö ja pysyvyys olisi hallittua. Tämä on ensimmäinen askel kohti digitaalisen yrityksen toteuttamista. Informaatiosiilot, strategian epäonnistunut jalkauttaminen ja vanhentunut teknologia ovat ongelmia, joita onnistunut kokonaisarkkitehtuurityö ehkäisee.

Täyttämällä sähköpostisi saat itsellesi 5 oppia kokonaisarkkitehtuuriin -artikkelin: