Artikkelit

CE-merkintä

Lataa artikkeli tästä

1. Mikä on CE-merkintä?

Europarlamentin vuonna 2011 hyväksymä asetus tekee CE-merkinnästä pakollisen suurimmalle osalle rakennustuotteista heinäkuusta 2013 alkaen. Suomessa tai muualla EU-maissa saa myydä vain CE-merkittyjä tuotteita. Suomessa on arviolta 4.000 erilaista rakennustuotteita valmistavaa yritystä aina betoniteollisuudesta puutuoteteollisuuteen tai konepajoista sahoihin. Tukes valvoo merkin käyttöönottoa. Valmistaja voidaan velvoittaa poistamaan tuotteen markkinoilta tai saattamaan ne CE-merkinnän vaatimusten mukaisiksi, mikäli CE-merkintää käytetään tuotteessa ilman sen käytön mukaisia edellytyksiä.

2. Milloin CE-merkintää tarvitaan?

Rakennustuotteisiin liittyy 421 tuotestandardia ja noin 600 viite- ja tetausstandardia. CE-merkintä on hankittava kaikkiin harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen tekniseen arviointiin (ETA) soveltamisalaan kuuluviin rakennustuotteisiin. CE-merkinnällä tuotteen valmistaja vakuuttaa, että tuotteen ominaisuudet ovat eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) mukaiset. CE-merkki ei ole kuitenkaan laatumerkki. Rakennustuotteeksi katsotaan rakennuskohteeseen kiinteästi osaksi tulevat tuotteet, kuten esimerkiksi betonielementit, ikkunat, kantavat teräsrakenne-osat, rakennussahatavara, kiviaines ja tiemerkinnät. CE-merkkiä ei tarvita tuotteille, jotka on valmistettu tilauksesta tiettyyn kohteeseen muuten kuin sarjatuotantona. CE-merkintää ei myös tarvita tuotteille, jotka valmistetaan rakennuspaikalla tai kun kyseessä on historialliseen korjaus-rakennuskohteeseen perinteiseen tapaan valmistettu tuote.

3. Mitä ovat CE-merkin tavoitteet ja hyödyt?

CE-merkintä helpottaa eri maissa valmistettujen rakennustuotteiden vertaamista toisiinsa ja sen avulla edistetään tuotteiden vapaata liikkuvuutta Euroopan talousalueella. Suunnittelijat ja kuluttajat voivat verrata tuotteiden suoritustasoilmoituksia toisiinsa, kun tuotteen ominaisuudet ilmoitetaan yhdenmukaisella tavalla. Sillä myös taataan tarkkojen ja luotettavien tietojen saanti tuotteiden ominaisuuksista ja suoritustasoista. CE-merkin käyttöönoton myötä päästään eroon kansallisista, päällekkäisistä viranomaisten hyväksymismenettelyistä. Näin eurooppalaiset sisämarkkinat avautuvat myös suomalaisille rakennustuotteille.

CE-merkintä ei takaa rakennustuotteen käytettävyyttä suomalaisessa rakennuskohteessa, vaan rakentamismääräykset ratkaisevat yhä tuotteen sopivuuden. Suomen rakentamismääräyksissä asetetaan vaatimuksia esimerkiksi kantavien rakenteiden ja julkisivujen pakkasenkestävyydelle. Suunnittelija valitsee suoritustasoilmoitusten perusteella sellaisen rakennustuotteen, joka soveltuu käyttötarkoitukseen ja täyttää kansalliset rakentamismääräykset.

Kirjoittaja

Ossi vastaa toimitusjohtajana Arterin liiketoiminnasta kokonaisuutena. Ossi on Arter Oy:n perustaja ja toiminut yli 20 vuotta yrittäjänä. Työuransa aikana hän on toiminut myös työpäällikön, konsultin ja pääarvioijan tehtävissä. Tärkeänä hän pitää tulosvetoista kehittämistä, yrityksen kasvua ja toiminnan tehostamista. Vapaa-aika kuluu Ossilla omakotitalon nikkaroinnissa ja perheen kanssa matkustellessa. Mielenkiinnon kohteina hänellä ovat rakentaminen, metsätyöt ja sijoittaminen laatuosakkeisiin.