Artikkelit

ISO 9004 laatutyön tukena ja ISO 9001 -järjestelmään arvoa antavana

SFS-EN ISO 9004:2018 on ISO 9000 standardiperheen yleinen liiketoimintakeskeinen ohjestandardi. Se täydentää sertifiointistandardia ISO 9001:2015 erittäin mukavasti nostaen esille uusia näkökulmia, joita ei ole edes EFQM-laatupalkinto-kriteereissä.

ISO 9004:2018 tukee organisaation menestysmatkaa

Organisaation menestykseen vaikuttavia tekijöitä syntyy jatkuvasti, ne kehittyvät jatkuvasti ja joko voimistuvat tai heikentyvät jatkuvasti. Näihin muutoksiin sopeutuminen on tärkeää jatkuvan menestyksen kannalta.

Esimerkkejä ovat yhteiskuntavastuu, ympäristöön ja kulttuuriin liittyvät tekijät, joiden lisäksi on jo aiemmin mahdollisesti tarkasteltuja tekijöitä, kuten tehokkuus, laatu ja reagointikyky.

Yhdessä tarkasteltuna nämä tekijät kuuluvat osaksi organisaation toimintaympäristöä.

Jatkuvan menestyksen saavuttamiskykyä tukee se, että kaikilla tasoilla toimivat esimiehet saavat tietoa ja ymmärrystä organisaation muuttuvasta toimintaympäristöstä. Myös parantaminen ja innovaatiot tukevat jatkuvaa menestystä.

Lataa artikkeli avuksesi!

Täyttämällä sähköpostisi ja lataa ISO 9004 Laatutyön tukena -artikkeli:

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.