Artikkelit

Kehittävä arvionti kokonaisarkkitehtuurityön tukena

Kokonaisarkkitehtuurityössä onnistuminen ei synny itsestään. Liiketoiminnan ja teknologian yhdistäminen vaatii organisaatiossa usein kehitystyötä ja toimintatapojen muutosta. Esimerkiksi Gartner on listannut lukuisia asioita, jotka voivat mennä pieleen arkkitehtuurityössä.

Kokonaisarkkitehtuurityön rakentaminen osaksi toimivaa johtamisjärjestelmää voi olla vuosien työ riippuen organisaation tilanteesta. Tällöin on luontevaa ajatella, että työn arviointi ja kehittäminen tapahtuvat myös jatkumona, eivätkä kerran tehtynä projektina.

Kokonaisarkkitehtuurityön kyvykkyyden arviointiin onkin kehitetty erilaisia arviointipohjia (mm. CMMI ja kartturi), joita voi hyödyntää, jos haluaa arvioida miten eri osa-alueet on organisaatiossa hallussa.

Koska kehittämistyö ja kokonaisarkkitehtuurityö ovat sidoksissa organisaation johtamiseen, rakenteisiin, ihmisiin ja osaamiseen voi työn arviointia lähestyä myös valmiin viitekehyksen lisäksi tai sijaan organisaatiolle räätälöidyllä arviointimallilla.

Näistä lähtökohdista Arter Oy on rakentanut työkalun, jolla organisaation kokonaisarkkitehtuurityötä voi arvioida ja kehittää joustavasti ja tehokkaasti.

Lataa artikkeli tästä