Artikkelit

Lean-sanasto

Muotisana lean on lähtöisin Japanista valmistavasta teollisuudesta, mutta nykyään lean-ajattelun menetelmiä käyttävät yhä laajemmin erilaiset organisaatiot niin palvelu-, yksityisellä, kuin julkisellakin puolella. Leanistä onkin kasvanut filosofia, jota hyödynnetään niin valmistavassa teollisuudessa kuin asiantuntijatyössä, toimialasta riippumatta. Lue lisää leanin käytännön opeista ja kokemuksista aiemmasta blogista.

Käsitteenä lean on monimutkainen, sillä vastaus kysymykseen ”mitä lean on?” riippuu usein vastaajan omista kokemuksista. Aluksi lean näyttäytyy helposti joukkona työkaluja, jotka auttavat leanaamaan prosesseista hukan ja virtaviivaistamaan niitä. Kuitenkin leanin pariin syventyessä saattaa huomata, ettei lean tarkoita pelkästään hukan poistoa. Leanin ydin on jatkuva parantaminen, jolla on mahdollista luoda kestävää kilpailukykyä.

Tämän lisäksi leaniin liittyy myös runsaasti muita käsitteitä, joita kahlatessa saattaa helposti mennä sekaisin. Mikä on olennaista ja mikä ei? Miten 3K:ta ja 5S:ää eroavat toisistaan? Mitä on Six Sigma ja mihin sillä pyritään? Koostimme avuksesi leanin sanaston, josta löydät kahdeksan keskeistä lean-termiä.

Lataa itsellesi tulostettava lean-sanasto!

Täyttämällä sähköpostisi saat itsellesi Lean-sanaston

Kirjoittaja