Artikkelit

Miksi et jo sovella Six Sigma -metodiikkaa tuloksekkaaseen kehittämiseen?

Motorolan johtamisteesit

VISIOINTI » Osattava visioida, laatia strategia ja saada strategia toimintasuunnitelmien kautta toteutumaan. Osattava tunnistaa mielekkäitä ja tuottavia strategioihin liittyviä kehityshankkeita.

ENERGISOINTI » Osattava kytkeä henkilöstö, asiakkaat ja toimittajat innostavalla tavalla kehitysprojektien kimppuun ja osattava tuoda näkyvä ja persoonallinen ote ohjaukseen. Osattava luoda ilmapiiri, jossa kehitystiimi pääsee näyttämään kyntensä.

OIKEA KÄRJISTÄMINEN » Osattava löytää asioista olennainen. Osattava päättää rohkeasti ja oikea-aikaisesti. Osattava vaatia huippusuorituksia. Osattava olla tyytymätön oikeaan aikaan. Osattava jämäkästi puuttua ongelmiin.

JOHTAMINEN » Osattava johtaa tuloksia tuottavilla, innovatiivisilla tavoilla ja olla itse tinkimättömänä esimerkkinä.

EETTISYYS » Oltava itse kaikessa nuhteeton esimerkki.

Six Sigma -johtamisen haasteita

Yhdensuuntaistaminen »  Asiakastarpeiden kytkeminen yrityksen strategisiin tavoitteisiin ja ydinprosesseihin esimerkiksi laatupalkintokriteerien avulla.

» Strategiaan kytkettyjen tavoitteiden, laajennettavien päämäärien ja sopivien mittareiden mukaanotto kestävien taloudellisten tulosten saavuttamiseksi.

Henkilöstön mobilisointi » Tiimien päätösvallan kasvattaminen johdon valitsemien kehitysprojektien toteuttamiseksi, projektien hallitsemiseksi ja Six sigma -metodiikan soveltamiseksi.

» Tiimien kehitysprojektien haastavien tavoitteiden asettaminen, projektien arviointikriteerien määrittely, projektikatselmusten määrittely ja tiimien oikea-aikaisen koulutuksen järjestäminen.

Vauhdittaminen » Motivaation ylläpitäminen ja projektin aikaisen työssä oppimisen mahdollistaminen.

Ohjaus ja johtaminen » Strategiaan kytkeytyvien projektien ohjaus yrityksen BSC-kortin, Balanced Scorecard, mittarien avulla. Projektien arviointi kyseisen mittariston avulla ja esteisiin puuttuminen tarvittaessa.

Six Sigma -projektien parhaat käytännöt

Asiakkaan äänen kuuleminen » Asiakkaiden abstraktit mieltymykset muunnetaan konkreettisiksi spesifikaatioiksi ja organisaation noudatettaviksi vaatimuksiksi. Johto hyödyntää näitä määrittelyjä strategisten tavoitteiden ja prosessien kehittämiseksi lisäarvoa tuottaviksi.

Tasapainoinen mittaristo, BSC » BSC-kehikko antaa valmiin ohjausvälineen strategisiin tavoitteisiin sidottujen parannushankkeiden ohjaamiseen, toimenpiteiden määrittelyyn, resurssointiin ja seurantaan.

Liiketoiminnan kehityksen nopeuttaminen » Liiketoimintaprosessien uudelleen suunnittelu yhdessä BSC-kehikon mittausjärjestelmän kanssa nopeuttaa muutosta ja saavutusten seurantaa.

Suorituskykyiset kehitystiimit » Horisontaalisesti kootut suorituskykyiset kehitystiimit toteuttavat selkeästi määriteltyjen toimeksiantojen pohjalta tuottavia strategiaan kytkettyjä kehitysprojekteja.

Black belt -tiimit » Black belttien muodostamia tiimejä käytetään projekteissa, joissa vaaditaan vaativien tilastollisten menetelmien käyttöä.

Pikakehitysryhmät » Pikakehitysryhmiä käytetään kun on hyvin selvää mitä pitää kehittää, ei tarvita kovin yksityiskohtaista tiedonkeruuta ja analysointia, ratkaisujen toteuttamiseen ei liity merkittäviä riskejä ja johto tukee näitä kehityshankkeita.

Liiketoiminnan kokonaiskatselmukset » Ylin johto BSC-mittariston ja toimenpideohjelman avulla vetää yhteen niin koko yrityksen tilan kuin prosessien ja projektien tilanteet ja tarvittaessa puuttuvat tarpeellisiin esteisiin.

Ref: Matt Barney, Tom McCarty, 2003

Täyttämällä sähköpostisi ja lataa Miksi et jo sovella Six Sigma -metodiikkaa -artikkeli:

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.