Artikkelit

Prosessisanasto

Prosesseja käytetään organisaatiossa ohjauksen tukena, resurssitarpeiden tunnistamisessa, palveluiden kehittämisessä, tulosten mittaamisessa, ongelmatilanteiden selvittämisessä sekä muutosjohtamisen välineenä. Prosessit toimivatkin mallina tehdä asioita, sillä prosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja sekä niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja ja ohjausta, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset.

Organisaation prosessit käyttävät resursseja tuottaakseen arvoa asiakkaille. Samalla ne osoittavat, miten työtä tehdään loogisessa järjestyksessä. Osa prosessin kehittämistyötä on prosessin kuvaus. Prosessikuvaukset ovatkin niin johdon, kehittäjien, kuin palveluista vastaavien työväline, joka auttaa liiketoiminnan tehostamisessa. Prosessikuvausten avulla asiat voidaan tehdä kerralla alusta loppuun ja prosessi on toistettavissa.

Prosessityöhön kuuluu paljon eri termejä. Erotatko toisistaan ydinprosessit, tukiprosessit ja osaprosessit? Entä prosessien vaiheet ja tehtävät?

Lataa itsellesi tulostettava prosessisanasto prosessien kehittämistyön tueksi!

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Prosessisanaston

Kirjoittaja

Kaisa Halsas toimii Qualitas Fennican koulutuspäällikkönä. Hänen vastuulla on QF-koulutusten järjestäminen ja koulutustarjonnan kehittäminen.

Kaisan sydäntä lähellä on elinikäinen oppiminen ja jatkuva kehittyminen. Kaisaan voi olla yhteydessä kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.