Artikkelit

Sovella ISO 9001:2015 standardia luovasti ja kokonaisuutta hyödyntävästi

Uudistuvasta laadunhallintastandardista heinäkuussa 2015 julkaistiin niin sanottu FDIS-versio eli final draft standardi. FDIS – vaihe on viimeinen vaihe ennen varsinaisen standardin hyväksyntää ja julkaisua. DIS ja FDIS vaiheen välissä ei julkaistuun versioon ole tuotu merkittäviä muutoksia, pientä hienosäätöä ja ristiinviittauksia. Johtamisjärjestelmän päivittäjille uusi standardi antaa uutta virtaa ja ennen kaikkea kuroo umpeen eroa ns. ”oikean johtamisen” ja toimintajärjestelmässä kuvatun johtamisen välillä.

Kun tiedetään, että ISO:n mylly pyörii hitaasti ja tällä syksyllä vahvistettavalla standardilla suurin osa organisaatioita tulee tekemään laatutyötään 2020-luvulle pitkän matkaakin, kannattaa järjestelmää päivitettäessä katsoa ympärilleen ja hakea hyvän johtamismallin ideoita ja ratkaisuja toimintatapoihin muualtakin kuin tästä nimenomaisesta standardista.

ISO 9001:2015 on edelleenkin laadunvarmistusmalli, johon osapuolet voivat hankintasopimuksissaan viitata tuote- ja palvelulaadun varmistamiseksi ja keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi. Edelleenkin hyvä ”apukirja” ISO 9001:2015 rinnalla on EFQM kriteeristö. Integroimalla sen ja ISO:n seikkoja yhteen saadaan uutta momenttia johtamisjärjestelmään.

Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Sovella uutta ISO 9001:2015 standardia artikkelin

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.