Reima

Reima Oy on suomalainen lastenvaatevalmistaja, joka on perustettu Kankaanpäässä vuonna 1944. Organisaatio toimii globaalisti sekä offline- että online-kanavissa. ARC-ohjelmiston käyttöönotto kokonaisarkkitehtuurin kuvaamisen työvälineenä Reima Oy:llä tapahtui tammikuussa 2019.

Lähtötilanne

Kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen sai alkunsa, kun yrityksen strategiaa alettiin tuoda käytäntöön. Organisaation uudelleen järjestelyn yhteydessä oli tärkeää saada hiljainen tieto näkyväksi ja ymmärtää liiketoiminnan eri osien suhteita toisiinsa.

Kun arkkitehtuuri on kuvattu ja toimintatavat on kuvattu, saadaan kiinni ne asiat missä tehdään liian kompleksisesti, on turhia päällekkäisiä järjestelmiä tai tieto liikkuu vääriin paikkoihin väärään aikaan”, kertoo Reima Oy: n Tietohallintojohtaja Jari Mäenanttila.

TOGAF-viitekehys ja ARCin yhteyskaavio kokonaisarkkitehtuurityön apuna

Kokonaisarkkitehtuurin viitekehykseksi valikoitui kansainvälinen Open Groupin avoin standardi TOGAF. Mäenanttila kertoo viitekehyksen valinnasta, että se takaa helposti tunnistettavan pohjan KA-työlle ja varmistaa, että kaikki puhuvat samaa kieltä.

Kokonaisarkkitehtuuri oli tarkoitus tuoda näkyväksi jokaiselle yrityksessä työskentelevälle. Tämän takia myös olemassa olevien prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen on ollut tärkeä osa KA-työtä. Jari Mäenanttilan mukaan tämä auttaa selventämään ihmisille, miksi jotakin prosessia tai työtä tehdään ja mihin se vaikuttaa kokonaisuudessa. ARC-ohjelmiston avulla nämä liiketoiminnan osat ovat läpinäkyvämpiä niin henkilöstölle kuin johdolle.

Olen käyttänyt ARCia myös meidän IT-toimittajien kanssa ja jokainen on sanonut, että tällainen työkalu pitäisi olla jokaisella organisaatiolla”, Jari kertoo.

Jari Mäenanttila mainitseekin ARC-ohjelmiston tärkeimmäksi ominaisuudeksi yhteyskaavion, josta on helppo näyttää kenelle tahansa mitä relaatioita eri asioiden välillä on. Myös ARC-ohjelmiston saatavuus pilvipalveluna saa kiitosta, sillä se mahdollistaa kertakirjautumisen avulla ohjelmiston helpon käytön mistä päin maailmaa tahansa.

Aiheeseen liittyvää