Heikki Mäkeläinen

Yhteystiedot

Heikki Mäkeläinen on itsenäinen yrittäjä. Hänellä on vuosikymmenten kokemus teollisesta valmistuksesta, erityisesti hitsausteknologiasta ja materiaalitekniikasta sekä  laadunhallinnasta, toimintaprosesseista sekä auditoinneista.

Heikki on menestyksellisesti opastanut ja valmentanut valmistusteknologisissa kehityshankkeissa, toimittajaverkoston rakentamisessa, toimittaja-arvioinneissa, toimitusten valvonnassa ja vauriotapausten ratkaisemisessa.  Heikille osoitetut toimeksiannot ovat olleet Euroopan lisäksi USA:ssa, Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa.