Lassi Ropponen

Yhteystiedot

Lassi Ropponen on Arterin ARC-ohjelmiston tuoteomistaja. Hänen tavoitteenaan on jatkuvasti kehittää ARC -ohjelmistoa palvelemaan entistä vahvemmin asiakkaiden arkkitehtuurin ympärille muodostuvia tarpeita, ja saada asiakkaiden ääni paremmin kuuluviin tuotekehityksessä.