MOFista mittareihin alkeistietoja mobiilisti

Jaa myös muille

IMS-ohjelmisto täydentyi keväällä 2019 MOFilla (Mobile Forms), joka laajentaa nyt Raportit-osion lomakkeiden käytön mobiililaitteisiin. Organisaation kaikki IMS käyttäjät hyötyvät, kun ajantasaiset ja tarvittavat lomakkeet ovat aina mukana ja tarpeen tullen heti käytettävissä. Enää ei siis välttämättä tarvitse ottaa erikseen kuvia, […]

Lue koko teksti
Lean ja IMS

Lean ja IMS

Jaa myös muille

IMS-ohjelmisto hankitaan organisaation käyttöön tyypillisesti toimintajärjestelmän rakentamista ja ylläpitoa varten. Kun peruskäyttöönotto on tehty ja kokemusta kertynyt, alkavat asiakkaat seuraavaksi pohtimaan käytönlaajentamista ja mitä muuta IMS-ohjelmisto voisi meille tarjota. Toimintajärjestelmä perustuu mm. asiakastyytyväisyyden ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Tähän tarpeeseen sopii […]

Lue koko teksti

IMS Raportit-osion monet käyttökohteet

Jaa myös muille

Kouluttajan näkökulmasta IMS:n Raportit-osio jää usein muiden osioiden varjoon. Käyttöönoton yhteydessä organisaatiot keskittyvät lähinnä dokumentaation ja prosessien sisällöntuottoon. Koetaan, että erilaisten lomakkeiden ja niiden vaiheistuksen rakentaminen tehdään sitten toisessa aallossa, kun käyttökokemusta on kertynyt koko organisaatiolle. Niinpä käyttöönoton yhteydessä yleensä […]

Lue koko teksti
Mittaristo strategiatyössä

Mittaristo strategiatyössä

Jaa myös muille

Olet kenties kuullut kaksi vanhaan sanontaa: ”Sitä saat, mitä mittaat.” sekä ”Mitä mittaat – Se kasvaa.” Nämä kaksi lyhyttä sanontaa pitävät sisällään mittaamisen ytimen. Meidän pitää siis osata valita ja asettaa organisaatiolle mittarit, jotka mittaavat juuri oikeita asioita, riittävällä tarkkuudella […]

Lue koko teksti
ISO 27001 Kyberturvallisuus

ISO 27001 oppaana kyberturvallisuusmatkalla

Jaa myös muille

Asiakkaiden toimintajärjestelmiä kehitettäessä työpajakeskusteluissa vilahtavaa myös seuraavia sanoja: tiedonhallinta, tietojärjestelmät ja -verkot, pilvipalvelut, järjestelmäintegroinnit, digitalisointi, käyttäjähallinta ja -koulutus. Yllättävän useasti kuulee myös, että em. asioita kyllä pohditaan, mutta se tehdään jossain muualla – kuin irrallaan. Täysimittaisen hyödyn, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden […]

Lue koko teksti