Qualitas Fennica

Prosessien kehittämistekniikoita ja menetelmiä

Jaa myös muille

Prosessiarkkitehtuurien luominen ja prosessien kuvausmallit kuten BPMN Prosessin työnkulun analysointimenetelmät (ajankäyttö, resurssit, kustannukset jne) Prosessien auditointi Prosessien itsearviointi Tavoitteiden jalkautusmenetelmät prosesseille ja osaprosesseille aina henkilöille asti Prosessien ennakoivat ja seurausmittarit Prosessien OEE – tunnusluvut Prosessien ennakoivan kunnossapidon menetelmät Prosessien parannuskohteiden […]

Lue koko teksti

Palveluprosessien liinauskeinoja

Jaa myös muille

Asiantuntijatyön virtaviivaistamisen keinoja Tunnista palveluperheet, joissa n. 80 % samoja vaiheita, laitteita, sovelluksia ja läpimenoaika ei eroa toisistaan yli 30 % -> virtaviivaista näin useamman palvelun tuotantoprosessia Seuraa ja kirjaa kysyntämäärät tilastollisesti ja ymmärrä kysynnän vaihtelu Pohdi kysyntätarpeelle 2-3 valmiustasoa, […]

Lue koko teksti

Osallistava ongelmanratkaisu

Jaa myös muille

Poikkeamien, valitusten, häiriöiden tutkinta on sertifikaateista huolimatta ollut varsin vaihtelevaa. Päällimmäisenä jyllää edelleen pintapuolisiin syihin puuttuminen. Ei ole aikaa ja ehkä viitseliäisyyttäkään tutkia ongelmia syvemmälti, kunhan saadaan ongelmakirjanpito näyttämään ikään kuin hoidetulta. Mutta tällä on hintansa, samat ongelmat pulpahtavat esille […]

Lue koko teksti

Henkilöstö mukaan kehittämiseen haastattelujen ja jatkotyöstön avulla

Jaa myös muille

Lean-kulttuuriin kuuluva voimakas henkilöstön mukaan ottaminen, henkilöstön ideoiden huomioon ottaminen, henkilöstön näkemysten arvostaminen ja kunnioittaminen on yllättävän vaikeaa suomalaisessa työelämässä. Organisaatioiden arvoissa kyllä julistetaan henkilöstön tärkeyttä, mutta todellinen kuuleminen, innostaminen, ajatusten aktiivinen esille saanti on kuitenkin haasteellista. Aika usein oletusarvona on, […]

Lue koko teksti

Laatukulttuurin kehittämisessä pelkkä vaatimusten täyttäminen ei riitä

Jaa myös muille

Miten saada moni-ilmeinen laatukäsite organisaation toiminnan keskipisteeseen? Onnistuuko se huolellisella vaatimusten täyttämisellä, sertifikaateilla, hyvillä ohjeilla, selkeillä vastuilla jne? Suomessa on pitkälle kolmatta tuhatta laatusertifikaattia, mutta onko meillä selvästi erottuvaa laatukulttuuria ja jos on, niin missä se näkyy ja miten? Laatu […]

Lue koko teksti