Ennaltaehkäisevä toiminta – Uudet pelivälineet käyttöön

Jaa myös muille

ISO 9001 ja 14001 standardit on uudistettu vuonna 2015 Yksi merkittävä asia molempien standardien uudistuksessa on ollut ns. ennaltaehkäisevien toimenpiteiden (preventive actions) korvaaminen uusilla ”lääkkeillä”. Aikaisemmin voimassa olevien standardien vaatimus ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä on ollut yllättävänkin heikosti toteutettu, usein se on […]

Lue koko teksti
Jussi Moisio Arter

Mistä uutta kipinää, “boostia” auditointeihin?

Jaa myös muille

Sisäisiä auditointeja on nyt Suomessakin tehty massiivisesti ISO 9000 – standardisarjan ilmestymisestä alkaen 1988 25v aikana kymmeniä tuhansia. Aiheellinen kysymys on mitä on saatu aikaan? Miten auditointi on kehittynyt? Miten johto kannustaa, innostaa ja hyödyntää auditointeja? Mistä uutta kipinää auditointeihin? Myönteistä 25 […]

Lue koko teksti

Sovella uutta ISO 14001:2015 standardia luovasti ja kokonaisuutta hyödyntävästi

Jaa myös muille

ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisen standardi vahvistettiin syyskuussa 2015 Edellisestä päivityksestä olikin jo kulunut aikaa 11 vuotta (2004). Vahvistettu ISO 14001:2015 standardi on hiukan lievennetty versio CD-vaiheen luonnosstandardista, mutta sisältää mielenkiintoisia ja 2004 versioon verrattuna johtamisnäkökulmaa laajentavia piirteitä. 2015 version rakenne noudattaa samaa […]

Lue koko teksti

ISO 45001:2016 CD2 korvaamassa OHSAS 18001:2007 työterveys- ja -turvallisuushallinnassa

Jaa myös muille

OHSAS 18001 viimeisimmästä päivityksestä on ehtinyt jo kulua 9 vuotta. Työterveys- ja -turvallisuusajattelussa on sinä aikana tapahtunut merkittävää kehitystä. Kansainvälisissä organisaatioissa lähes tyystin TTT-asiat ovat hyvin vahvasti osana johtamista ja Suomessakin on vankkaa jopa turvallisuuskulttuurin kehittymistä todettavissa. Suomessa on näinä vuosina […]

Lue koko teksti

Miten saada henkilöstö mukaan kehittämiseen?

Jaa myös muille

Kilpailukyvyn kehittäminen Paljon puhutun kilpailukyvyn kehittämisen merkittävä edellytys on siinä, kuinka kattavasti koko henkilöstö saadaan mukaan kehittämään niin tuotteita, palveluja kuin toimintatapoja pienissä ja suurissa asioissa. Suomalaisen vertailukohdan antaa Kone Oyj:n toiminnasta muihin mielenkiinnon kohteisiin siirtyneen Matti Alahuhdan viime vuonna ilmestynyt kirja […]

Lue koko teksti