Prosessien kehittäminen – Onko vielä toivoa?

Jaa myös muille

Prosessiajattelu ja prosessien kehittäminen on ollut ISO 9001:2000 -standardien julkaisemisesta saakka keskeisessä roolissa toimintajärjestelmissä. Prosesseja on urakalla kyllä kuvattu, mutta niin johtaminen niiden avulla kuin prosessien jatkuva kehittäminenkin on ollut hidasta ja jopa hampaatonta. Prosessien hyödyntämisessä yksi koko ajan asiaan vaikuttanut tekijä on […]

Lue koko teksti

Lean ei toimi ilman työ- ja johtamiskulttuurin muutosta

Jaa myös muille

Leanista konkretiaa prosessien kehittämiseen Parikymmentä vuotta puuhasteltuun prosessityöhön antaa uutta puhtia nyt merkittävästi laajentunut kiinnostus Toyotan tai lean-toimintatapoihin. Lean tarjoaa konkreettisia työkaluja prosessien kehittämistarpeiden tunnistamiseen ja toteuttamiseen. Siksi olisikin tärkeää, että ei menetettäisi tätä innostuksen aaltoa aikaisempien ismien taantumisen tavoin. Taantumisen ehkä tärkeimpiä syitä on […]

Lue koko teksti
Olli Hyppönen ja Ossi Ritola

Mitä ISO 9001:2015 edellyttää dokumentoinnilta?

Jaa myös muille

Toimintajärjestelmän dokumentointi ISO 9001:2015 version mukaan ISO 9001:2015 dokumentointi edellyttää ISO 9001-järjestelmältä erinäisiä dokumentteja. Järjestelmän dokumentoinnissa keskeisessä roolissa on edelleen organisaation prosessimalli ja siihen linkitettävät dokumentit. Osa on ylläpidettäviä itse tarpeelliseksi koettuja ohjeita ja ISO 9001 -standardin edellyttämiä näyttödokumentteja. Pakollinen […]

Lue koko teksti
Jussi Moisio Arter

Sovella uutta ISO 9001:2015 standardia luovasti ja kokonaisuutta hyödyntävästi

Jaa myös muille

ISO 9001:2015 Soveltaminen Uudistuvasta laadunhallintastandardista on heinäkuussa 2015 julkaistu ns. FDIS-versio eli final draft standardi. FDIS – vaihe on viimeinen vaihe ennen varsinaisen standardin hyväksyntää ja julkaisua. DIS ja FDIS vaiheen välissä ei julkaistuun versioon ole tuotu merkittäviä muutoksia, pientä hienosäätöä ja ristiinviittauksia. […]

Lue koko teksti

Lean palveluprosesseissa

Jaa myös muille

Mitä hyötyä palvelu- ja hallintoprosessien Leanista saadaan? Mikä on tavoitetila?Kokousten määrää voidaan vähentääTehtävien jatkuvan priorisoinnin tarve väheneeHoputtamisen tarve väheneeTulipalotehtävät vähenevät tilausten toteuttamisessaResursseista kiistely väheneeSähköpostien määrä vähenee (tulevat, lähtevät)Sähköpostien käsittelyyn kuluva aika väheneeToimeksiantoihin liittyvien lisäselvitysten määrä väheneePuuttuvan tiedon hankintaan kuluva aika […]

Lue koko teksti