Tiedonhallintalaki lyhyesti

Jaa myös muille

Tiedonhallintalaki on julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskeva yleislaki, jota on valmisteltu vuodesta 2016 ensin valtionvarainministeriössä ja keväällä 2019 eduskunnassa. Laki hyväksyttiin 18.3.2019 ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2019. Julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö on ollut aiemmin hajallaan useassa laissa (merkittävimpänä […]

Lue koko teksti
Riskienhallinta Sanasto

Riskienhallinta sanasto

Jaa myös muille

Riskienhallinta on keskeisessä asemassa tämän päivän laadunhallinnassa ja esimerkiksi ISO 9001:2015 on tuonut mukanaan riskienhallinnan nostamisen päätöksenteon perustaksi. Sen merkitys korostuu myös tietoturvallisuudessa (esim. ISO 27001) ja EU:n vuonna 2018 voimaan astuneessa tietosuoja-asetuksessa (GDPR). Jotta riskienhallintaa voi toteuttaa näiden standardien ja […]

Lue koko teksti
Yritysarkkitehtuuri auttaa löytämään perille

Vältä eksyminen yritysarkkitehtuurilla

Jaa myös muille

Astun sisään juuri avattuun kauppakeskukseen. Tavoitteenani löytää uuteen ja Helsingin Sanomissa hehkutettuun kattopuutarhaan. Löysin perille, mutta vasta noin tuntia myöhemmin. Miksi näin? Sinne pääsi vain yhdellä hissillä, joka sattui kulkemaan aivan eri paikasta kuin mistä lähdin liikkeelle ja välissä oli […]

Lue koko teksti
Kokonaisarkkitehtuuria käytännönläheisesti

Kokonaisarkkitehtuuria käytännönläheisesti – 5 stepillä liikkeelle

Jaa myös muille

Kokonaisarkkitehtuuria ei tarvitse kuvata yhtään sen hankalammin, kuin mitä organisaation tarve vaatii.   JHS179-kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen mukaan kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne.  Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja […]

Lue koko teksti
Kokonaisarkkitehtuuurin käsitteet

Kokonaisarkkitehtuuri – Ota keskeiset käsitteet haltuun!

Jaa myös muille

Kokonaisarkkitehtuurin käsitteet Arkkitehtuuri on kuva talon suunnitelmasta. Arkkitehtuuri on myös ohjelmistoarkkitehtuurien kuvaamiseen tarkoitetun ANSI/IEEE standardi 1471-2000 määritelmän mukaan: ”järjestelmän keskeinen rakenne ja komponentit, näiden suhde toisiinsa ja ympäristöön sekä järjestelmän suunnittelua ja kehitystä määräävät periaatteet”. Kokonaisarkkitehtuurin käsitteet sen sijaan voidaan määritellä monellakin […]

Lue koko teksti