IMS-ohjelmiston prosessit-osio

Miksi prosessit-osio on IMS-ohjelmiston lippulaiva?

Jaa myös muille

IMS-ohjelmiston prosessit-osiossa on kolme keskeistä kohtaa: prosessikartta, prosessipuu ja kolmisivutekniikka. Näiden ympärille rakentuu kokonaisuus, jonka tavoitteena on kuvata organisaation toiminta prosesseina. Perustelen seuraavaksi, miksi kyse ei suinkaan ole vain prosessikaavioiden piirtämisestä. Useimmiten mallintamistyö aloitetaan prosessikartasta, jolloin etsitään vastausta kysymykseen, miten […]

Lue koko teksti
IMS-ohjelmiston käyttöönotto

Millaisia vaiheita IMS-ohjelmiston käyttöönotossa on?

Jaa myös muille

Toimintajärjestelmän käyttöönotossa on monia vaiheita hankintapäätöksen jälkeen ja ne saattavat vaihdellakin eri organisaatioissa tilanteen mukaan. Esittelen seuraavassa tyypillisimmät askeleet asennuksesta sähköisen alustan jalkauttamiseen saakka. Asennus Aivan ensimmäiseksi pitää ohjelmisto asentaa joko asiakkaan omalle palvelimelle (sisä- tai ulkoverkkoon) tai toimittajan omalle […]

Lue koko teksti
Miksi raportit -osiossa on niin paljon huomioitavaa?

Miksi raportit -osiossa on niin paljon huomioitavaa?

Jaa myös muille

Toimintajärjestelmä on suunniteltu toiminnan vakioimista ja kehittämistä varten. IMS-ohjelmiston Raportit -osio on kehittämisen kimmokkeiden kuten palautteiden, reklamaatioiden ja vaikkapa läheltä-piti -tilanteiden kirjaamisen työkalu. Palaute saadaan, se kirjataan ylös ja reititetään organisaatiossa toimenpiteistä vastaavalle. Lopuksi arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Ohjelmiston käyttämisen opettelemiseen on monia […]

Lue koko teksti