Prosessien kehittäminen laadunhallinnan tukena

Prosessien kehittäminen laadunhallinnan tukena

Jaa myös muille

Prosessit ovat keskeinen osa mitä tahansa toiminta- tai johtamisjärjestelmää. Prosessit mahdollistavat toiminnan ymmärrettävyyden, toistettavuuden sekä jatkuvan parantamisen. Prosessit myös tuovat turvaa ja tehokkuutta päivittäiseen työhön. Kun perusasiat ovat selkeitä ja kunnossa, keskittyy työaika arvon tuottamiseen asiakkaille kaikenlaisen hukan sijaan. Mikä […]

Lue koko teksti
Ketterä laadunhallinta | Arter Webinaariblogi

11 vinkkiä ketterään laadunhallintaan

Jaa myös muille

Laadunhallinta vaatii pitkäjänteisyyttä ja systemaattisuutta, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että asioita täytyisi tehdä hankalasti ja hitaasti. Myös toiminnan kehittämisessä vauhti on valttia ja esimerkiksi ketterillä kokeiluilla voidaan saada kehitystyöhön potkua. Listaan ohessa ajatuksiani niistä asioista, joilla kokemukseni mukaan organisaatiot […]

Lue koko teksti
Arvio riskejä tehokkaasti - Käytä asteikkoa!

Arvioi riskejä tehokkaasti – Käytä asteikkoa!

Jaa myös muille

Riskien arviointi on hankalaa puuhaa. Se on kuin koittaisi tiirailla tulevaisuutta kristallipallosta, erityisesti riskien todennäköisyyden arvioinnin osalta. Kuinka todennäköistä on, että jotain tulee tapahtumaan tulevaisuudessa? Siihen kun osaisi vastata. Hyvin suunnitellulla riskianalyysillä tätä työtä voidaan kuitenkin tehdä helpommaksi. Miksi riskien […]

Lue koko teksti
Missä teidän toimintajärjestelmä asuu?

Missä teidän toimintajärjestelmä asuu?

Jaa myös muille

”Laadunhallinta on vaatimustenmukaisuutta” on yksi laadunhallinnan perusasioita. Käytännössä se tarkoittaa, että organisaation on tunnistettava, ymmärrettävä ja täytettävä sen toimintaan kohdistuvat keskeisten sidosryhmien vaatimukset. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä se sisältää kaikenlaista tekemistä ja dokumentointia. Keitä meidän asiakkaat ovat? Keskeisten […]

Lue koko teksti
LEAN Arkkitehtuurityön jatkeena

LEAN Arkkitehtuurityön jatkeena

Jaa myös muille

Lean on 1980-luvun puolivälissä amerikkalaisten tutkijoiden antama termi japanilaisen autoteollisuuden tehokkaille tuotantomenetelmille. Kokonaisarkkitehtuuri taas juontaa juurensa vuoden 1987 J.A. Zachmanin kirjoitukseen “A Framework for Information Systems Architecture”. Molemmat koulukunnat syntyivät suunnilleen samaan aikaan, mutta onko niillä mitään yhteistä?Lean voidaan tiivistää […]

Lue koko teksti