Arvio riskejä tehokkaasti - Käytä asteikkoa!

Arvioi riskejä tehokkaasti – Käytä asteikkoa!

Jaa myös muille

Riskien arviointi on hankalaa puuhaa. Se on kuin koittaisi tiirailla tulevaisuutta kristallipallosta, erityisesti riskien todennäköisyyden arvioinnin osalta. Kuinka todennäköistä on, että jotain tulee tapahtumaan tulevaisuudessa? Siihen kun osaisi vastata. Hyvin suunnitellulla riskianalyysillä tätä työtä voidaan kuitenkin tehdä helpommaksi. Miksi riskien […]

Lue koko teksti
Missä teidän toimintajärjestelmä asuu?

Missä teidän toimintajärjestelmä asuu?

Jaa myös muille

”Laadunhallinta on vaatimustenmukaisuutta” on yksi laadunhallinnan perusasioita. Käytännössä se tarkoittaa, että organisaation on tunnistettava, ymmärrettävä ja täytettävä sen toimintaan kohdistuvat keskeisten sidosryhmien vaatimukset. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä se sisältää kaikenlaista tekemistä ja dokumentointia. Keitä meidän asiakkaat ovat? Keskeisten […]

Lue koko teksti
LEAN Arkkitehtuurityön jatkeena

LEAN Arkkitehtuurityön jatkeena

Jaa myös muille

Lean on 1980-luvun puolivälissä amerikkalaisten tutkijoiden antama termi japanilaisen autoteollisuuden tehokkaille tuotantomenetelmille. Kokonaisarkkitehtuuri taas juontaa juurensa vuoden 1987 J.A. Zachmanin kirjoitukseen “A Framework for Information Systems Architecture”. Molemmat koulukunnat syntyivät suunnilleen samaan aikaan, mutta onko niillä mitään yhteistä?Lean voidaan tiivistää […]

Lue koko teksti