Tiedonhallintalaki on uusi kokonaisarkkitehtuuri

Tiedonhallintalaki on uusi kokonaisarkkitehtuuri

Jaa myös muille

Tiedonhallinta on käytännössä näkökulma arkkitehtuuriin, jossa tarkastellaan nimensä mukaisesti tiedon hallintaa organisaation rakenteissa. – Lassi Ropponen Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, eli tiedonhallintalaki, on uudistus, joka yhtenäistää aiemmin hajallaan ollutta julkisen hallinnon tiedonhallintaa koskevaa sääntelyä. Uusi laki asettaa julkishallinnon toimijoille esimerkiksi […]

Lue koko teksti
Palveluiden laadun mittaaminen

Palveluiden laadun mittaaminen

Jaa myös muille

Palvelujohtamisessa olennaista on asiakkaan kokeman palvelun arvon ja laadun tuottaminen sekä sen ylläpitäminen. Tämä totta kai vaatii myös toiminnan seurantaa. Miksi palveluiden laatua kannattaa mitata? Ne hetket, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa organisaation kanssa ovat ratkaisevia, niin kutsuttuja totuuden hetkiä. Organisaatiolla […]

Lue koko teksti
Mitä on palvelujohtaminen

Mitä on palvelujohtaminen?

Jaa myös muille

Palvelujohtaminen – mitä ja miksi? Kaikki yritykset ja organisaatiot tarvitsevat toiminnassaan palveluosaamista, jos aikovat pärjätä kilpailluilla markkinoilla. Asiakkaan roolin muuttuessa passiivisemmasta aktiiviseksi toimijaksi, myös asiantuntijoiden ja esimiesten osaamisen uudistaminen on tarpeen. Palvelujohtaminen tarkoittaa käytännössä niitä johtamisperiaatteita, jotka ohjaavat organisaation palvelustrategian […]

Lue koko teksti
Prosessisanasto Arter Blogi

Prosessisanasto

Jaa myös muille

Lataa tulostettava prosessisanasto täältä! Prosesseja käytetään organisaatiossa ohjauksen tukena, resurssitarpeiden tunnistamisessa, palveluiden kehittämisessä, tulosten mittaamisessa, ongelmatilanteiden selvittämisessä sekä muutosjohtamisen välineenä. Prosessit toimivatkin mallina tehdä asioita, sillä prosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja sekä niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja ja ohjausta, […]

Lue koko teksti
Ketteryyden mittaaminen

5 vinkkiä ketteryyden mittaamiseen

Jaa myös muille

Moni organisaatio kuvaa nykyään toimintaansa ketteräksi. Esimerkiksi meillä Arterilla ohjelmistokehitys hyödyntää ketteryyttä työssään scrum-menetelmän kautta ja tuotekehityksellemme myös ketteryyden mittaaminen on tärkeää. Scrumista ja ketterien menetelmien hyödyntämisestä meillä Arterilla voit kuunnella lisää tästä aiemmasta podcastista. Lyhyesti Arterilla  toiminnan keskiössä on […]

Lue koko teksti