Ketteryyden mittaaminen

5 vinkkiä ketteryyden mittaamiseen

Jaa myös muille

Moni organisaatio kuvaa nykyään toimintaansa ketteräksi. Esimerkiksi meillä Arterilla ohjelmistokehitys hyödyntää ketteryyttä työssään scrum-menetelmän kautta ja tuotekehityksellemme myös ketteryyden mittaaminen on tärkeää. Scrumista ja ketterien menetelmien hyödyntämisestä meillä Arterilla voit kuunnella lisää tästä aiemmasta podcastista. Lyhyesti Arterilla  toiminnan keskiössä on […]

Lue koko teksti

Lean-sanasto

Jaa myös muille

Muotisana lean on lähtöisin Japanista valmistavasta teollisuudesta, mutta nykyään lean-ajattelun menetelmiä käyttävät yhä laajemmin erilaiset organisaatiot niin palvelu-, yksityisellä, kuin julkisellakin puolella. Leanistä onkin kasvanut filosofia, jota hyödynnetään niin valmistavassa teollisuudessa kuin asiantuntijatyössä, toimialasta riippumatta. Lue lisää leanin käytännön opeista […]

Lue koko teksti
LEAN 2019 -blogi

7 (+ 1) oppia LEAN 2019 -seminaarista

Jaa myös muille

”Leanissa tarkoitus on rakentaa laatua niin, että päästään toiminnan kehityskohtiin ajoissa kiinni.” -Timo Frank, Nordea henkivakuutus Nykyajan muotisana lean on tullut varmasti monelle tutuksi erilaisen kirjallisuuden ja teorian kautta. Teoria tarjoaakin loistavan pohjan, mutta käytännön case-esimerkit auttavat avaamaan silmät uusille […]

Lue koko teksti
Ketterä tiimityö

Tue työkaveria ketterästi – 3 vinkkiä ketterään tiimityöhön

Jaa myös muille

Ketteryyteen voidaan nykypäivän asiantuntijatyössä liittää niin työn ja työelämän uudet arvot, periaatteet, käytännöt kuin hyödytkin. Itseohjautuvien tiimien ja läpinäkyvyytensä kautta ketteryys toimii vahvana kontrastina perinteisemmälle ohjaavalle ja valvovalle johtamistyylille. Ohjelmistokehityksen parista ketteryyttä ja ketteriä menetelmiä korostava ilmiö on levinnyt laajasti eri toimialoille ja toiminnoille. Muistan itsekin tutustuneeni alun perin ketteryyteen Arterin ohjelmistokehityksen Scrum-menetelmien kautta, joista voit lukea lisää […]

Lue koko teksti
Tekoälyhaaste | Arter Oy Blogi

Tekoälyhaaste suoritettu

Jaa myös muille

Kesän kynnyksellä otimme Arterilla kollektiivisesti vastaan tekoälyhaasteen. Kävimme siis yhdessä #wearter henkilöstön voimin Reaktorin ja Helsingin yliopiston Elements of AI -kurssin. Kesän ja alkusyksyn ajan kokoonnuimmekin säännöllisesti yhdessä pohtimaan kurssin antia, ja mitä kukakin oli sen kerran opiskeltavaan lukuun ja […]

Lue koko teksti