Palvelujohtaminen ARC-ohjelmiston avulla

Palvelujohtaminen ARC-ohjelmiston avulla

Jaa myös muille

Menestyksekkäälle liiketoiminnalle on ensiarvoisen tärkeää tunnistaa palvelut, sekä asiakkaiden tarpeet niihin liittyen. Palvelujohtamisessa keskeistä on asiakaslähtöinen palveluajattelu. Toisin sanoen muuttuvassa toimintaympäristössä menestyäkseen, organisaation täytyy tarjota palveluita, joita asiakkaat haluavat kuluttaa. Tämä edellyttää palveluiden sekä asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden johtamista. Palvelujohtaminen Arterin […]

Lue koko teksti
Lean perusteita

Lean perusteita – Opi leanaamaan verkkokurssin avulla!

Jaa myös muille

Asiakkaiden toiveiden pohjalta Arter on kehittänyt Leanin perusteet verkkokurssin, jonka tarkoituksena on antaa ymmärrys Leanin perusperiaatteista, käsitteistä ja hyödyntämisestä omassa työssä. Verkkokurssi koostuu laajasta valikoimasta erilaisia sisältöjä ja oppimismetodeja ja sen avulla on näppärä opetella lean perusteita.  Omaa ja organisaationsa […]

Lue koko teksti
Palvelumuotoilu ja sen hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla

Palvelumuotoilu ja sen hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla

Jaa myös muille

Palvelumuotoilu on keino vastata haasteisiin, joita palveluiden tuottajat kohtaavat päivittäin. Muotoilemalla palveluista on tarkoitus saada paremmin asiakkaan tarpeita ja toiveita vastaavia. Alla on esitelty kolme vahvaa argumenttia palvelumuotoilun puolesta: Palveluiden kasvava osuus Kehittyneiden valtioiden elinkeinorakenne on muuttunut viimeisten neljän vuosikymmenen […]

Lue koko teksti
ARC-ohjelmisto palvelumuotoilijan työkaluna

ARC-ohjelmisto palvelumuotoilijan työkaluna

Jaa myös muille

ARC-ohjelmisto toimii palvelumuotoiluprojektin visuaalisena työkaluna sekä tallennuspaikkana. Palvelumuotoiluprojektissa käytetään monia eri palvelumuotoilun työkaluja ja ARC:ssa koko projekti saadaan järjestellysti talteen. Jos organisaatiossa muotoillaan useita palveluita rinnakkain, saadaan kaikille projekteille oma näkymä, missä projektin tuotokset ovat tallessa ja niitä on myös […]

Lue koko teksti
Palvelumuotoilu blogi_Sammeli

Ymmärrä asiakasta ja liiketoimintaa – Palvelumuotoile!

Jaa myös muille

Ymmärrätkö asiakastasi? Yrityksissä on huomattu, että heidän ja asiakkaan näkemykset palvelukokemuksesta eivät läheskään aina kohtaa. 80% johtajista ajattelee tarjoavansa erinomaisia palvelukokemuksia; samaan aikaan vain 8% heidän asiakkaistaan kokee saavansa erinomaisia palvelukokemuksia (Bain & Company 2005). Palvelun suunnittelu ei voi perustua […]

Lue koko teksti