Mahdollisuudet osana onnistunutta riskienhallintaa

Jaa myös muille

Riskienhallinta tuli osaksi ISO 9001 standardia 2015 versiossa, joka vaatii organisaatiolta riskien käsittelyä ja tarkastelua. Riskejä tulee järjestelmällisesti tunnistaa, arvioida ja hallita päivittäisessä toiminnassa sekä muutostilanteissa. Riskienhallinta ei kuitenkaan ole uusi asia organisaatioille, vaan sitä tehty koko yrityksen sekä etenkin työturvallisuuden […]

Lue koko teksti
Avaimet onnistuneeseen prosessityöhön

Avaimet onnistuneeseen prosessityöhön

Jaa myös muille

Kun lähdetään prosessityöhön ja aloitetaan prosessien kuvaamista on erityisen tärkeää olla samalla sivulla siitä, mitä lähdetään kuvaamaan, millä tasolla ja miten. Olennaista on, että kuvataan yhteinen näkemys prosessista, joka kuvastaa todellisuutta. Tavoitteen kuvaaminen ja siihen pyrkiminen on tärkeää ja niistä […]

Lue koko teksti

Riskienhallinnan perusteet

Jaa myös muille

Riskienhallintaa toteutetaan usein organisaatiossa liittyen eri toiminnan osa-alueisiin. Riskejä on voitu tunnistaa tietosuojaan, paloturvallisuuteen, työturvallisuuteen tai esimerkiksi laadunhallintaan liittyen. Riskikartoitus saa usein alkunsa jostakin vaatimuksesta tai esimerkiksi lainsäädännöstä. Ehkä kaikkein tuorein lainsäädäntö liittyen riskilähtöiseen toimintaan on tietosuoja-asetus, jossa riskienhallinta henkilötietoon […]

Lue koko teksti

Riskit hallintaan IMS-ohjelmistolla

Jaa myös muille

IMS riskit osio on IMS-ohjelmiston osio, johon nimensä mukaisesti, kirjataan organisaation riskejä ja jossa niitä analysoidaan. Riskit osio yhdistyy muihin osioihin linkityksien avulla. Linkkejä voidaan muodostaa esimerkiksi prosessien tai mittareiden välillä. Riskien liittäminen prosessikaavioon täydentää hyvin laatujärjestelmää ottaen huomioon, että […]

Lue koko teksti