Avaimet onnistuneeseen prosessityöhön

Avaimet onnistuneeseen prosessityöhön

Jaa myös muille

Kun lähdetään prosessityöhön ja aloitetaan prosessien kuvaamista on erityisen tärkeää olla samalla sivulla siitä, mitä lähdetään kuvaamaan, millä tasolla ja miten. Olennaista on, että kuvataan yhteinen näkemys prosessista, joka kuvastaa todellisuutta. Tavoitteen kuvaaminen ja siihen pyrkiminen on tärkeää ja niistä […]

Lue koko teksti

Riskienhallinnan perusteet

Jaa myös muille

Riskienhallintaa toteutetaan usein organisaatiossa liittyen eri toiminnan osa-alueisiin. Riskejä on voitu tunnistaa tietosuojaan, paloturvallisuuteen, työturvallisuuteen tai esimerkiksi laadunhallintaan liittyen. Riskikartoitus saa usein alkunsa jostakin vaatimuksesta tai esimerkiksi lainsäädännöstä. Ehkä kaikkein tuorein lainsäädäntö liittyen riskilähtöiseen toimintaan on tietosuoja-asetus, jossa riskienhallinta henkilötietoon […]

Lue koko teksti

Riskit hallintaan IMS-ohjelmistolla

Jaa myös muille

IMS riskit osio on IMS-ohjelmiston osio, johon nimensä mukaisesti, kirjataan organisaation riskejä ja jossa niitä analysoidaan. Riskit osio yhdistyy muihin osioihin linkityksien avulla. Linkkejä voidaan muodostaa esimerkiksi prosessien tai mittareiden välillä. Riskien liittäminen prosessikaavioon täydentää hyvin laatujärjestelmää ottaen huomioon, että […]

Lue koko teksti
Toimiva palautejärjestelmä päätöksenteon tukena

Toimiva palautejärjestelmä päätöksenteon tukena

Jaa myös muille

Palautejärjestelmä on tapa kerätä ja käsitellä palautetta organisaatiossa. Palaute on tärkeä osa organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää, ja sillä voi olla todella suuri rooli päätöksentekoon, jos kerätyn tiedon perusteella voidaan vetää johtopäätöksiä. Usein palautejärjestelmä voi olla todella merkittävä osa etenkin […]

Lue koko teksti