EU-n tietosuojamalli – Mihin muutoksiin organisaatioiden tulee valmistautua

EU:n tietosuojamalli – Mihin muutoksiin organisaatioiden tulee valmistautua?

Henkilötietojen käsittelyn merkitys on kasvanut palveluiden ja tietojen sähköistämisen myötä. Digitalisaatiosta johtuen henkilöstä kerättyä tietoa käytetään entistä kattavimmin, koska nykymaailmassa data on valuuttaa. Muutos ICT-aikakaudesta palvelupohjaisiin yksilöllisiin palveluihin, joissa pääpainona on asiakaskokemus, asettaa erityisiä vaatimuksia henkilötietojen käsittelyyn. Euroopan Unioni ottaa […]

Lue koko teksti
Rekry: Järjestelmäasiantuntija ARTER oy

Järjestelmäasiantuntija, hyppää kelkkaamme!

Haluaisitko palvella asiakkaita pilvipalvelujen käytön tuessa, teknisten haasteiden ratkaisemisessa ja järjestelmäintegraatioiden rakentamisessa käyttäen monipuolisesti eri teknologioita. Etsimme hyviä tyyppejä kasvavaan yritykseemme. Järjestelmäasiantuntija, hyppää kelkkaamme! Mitä tarjoamme? Mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi mielenkiintoisten ja haasteellistenkin työtehtävien parissa. Koulutusta ja ohjausta teknisen tuen prosesseihin, […]

Lue koko teksti
GDPR - asetuksesta kilpailuvaltiksi

GDPR – pakottavasta asetuksesta kilpailuvaltiksi

Nyt kun ymmärrämme aiemman kirjoitukseni perusteella tietosuojaprojektin kompastuskivet, on aika siirtyä tämän aihepiirin tarkastelemiseen onnistumisen näkökulmasta. Kun haasteet tiedostetaan, olemme kyvykkäitä tunnistamaan ne, jolloin suunta kohti menestyksekästä projektia on paremmalla mallilla. Haasta ajattelumallisi Ensimmäinen onnistumisen siemen onkin se, että ymmärretään […]

Lue koko teksti

IMS-ohjelmiston prosessit osaksi kokonaiskuvaa

Yrityksen kaikki toiminta on prosessinomaista. Tekeminen tehostuu, kun asiat tehdään kerralla alusta loppuun ja prosessi toistetaan samalla tavoin. Tehokkaampaa toimintamallia voidaan lähteä etsimään vasta kun toimintaa ohjaava prosessi on tunnistettu ja toistettu riittävän monta kertaa. Jos toimintamalli vaihtelee, on vaikea […]

Lue koko teksti

Tietosuojan hallintaa

Tietosuojan hallinta on kokonaisarkkitehtuurityötä. Siksi onneksi olkoon sinulle, joka olet valinnut tähän työhön ARC-ohjelmiston! Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuuksien hoitamiseksi tehdään Suomessa varmaankin ennätysmäärä erilaista infrastruktuurin ja tietovarantojen dokumentaatiota kuluvan syksyn ja ensi kevään aikana. On todella järkevää tehdä dokumentaatio siten, että se […]

Lue koko teksti