Osallistava ongelmanratkaisu

Poikkeamien, valitusten, häiriöiden tutkinta on sertifikaateista huolimatta ollut varsin vaihtelevaa. Päällimmäisenä jyllää edelleen pintapuolisiin syihin puuttuminen. Ei ole aikaa ja ehkä viitseliäisyyttäkään tutkia ongelmia syvemmälti, kunhan saadaan ongelmakirjanpito näyttämään ikään kuin hoidetulta. Mutta tällä on hintansa, samat ongelmat pulpahtavat esille […]

Lue koko teksti

Henkilöstö mukaan kehittämiseen haastattelujen ja jatkotyöstön avulla

Lean-kulttuuriin kuuluva voimakas henkilöstön mukaan ottaminen, henkilöstön ideoiden huomioon ottaminen, henkilöstön näkemysten arvostaminen ja kunnioittaminen on yllättävän vaikeaa suomalaisessa työelämässä. Organisaatioiden arvoissa kyllä julistetaan henkilöstön tärkeyttä, mutta todellinen kuuleminen, innostaminen, ajatusten aktiivinen esille saanti on kuitenkin haasteellista. Aika usein oletusarvona on, […]

Lue koko teksti

Laatukulttuurin kehittämisessä pelkkä vaatimusten täyttäminen ei riitä

Miten saada moni-ilmeinen laatukäsite organisaation toiminnan keskipisteeseen? Onnistuuko se huolellisella vaatimusten täyttämisellä, sertifikaateilla, hyvillä ohjeilla, selkeillä vastuilla jne? Suomessa on pitkälle kolmatta tuhatta laatusertifikaattia, mutta onko meillä selvästi erottuvaa laatukulttuuria ja jos on, niin missä se näkyy ja miten? Laatu […]

Lue koko teksti

Ennaltaehkäisevä toiminta – Uudet pelivälineet käyttöön

ISO 9001 ja 14001 standardit on uudistettu vuonna 2015 Yksi merkittävä asia molempien standardien uudistuksessa on ollut ns. ennaltaehkäisevien toimenpiteiden (preventive actions) korvaaminen uusilla ”lääkkeillä”. Aikaisemmin voimassa olevien standardien vaatimus ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä on ollut yllättävänkin heikosti toteutettu, usein se on […]

Lue koko teksti
Jussi Moisio Arter

Mistä uutta kipinää, “boostia” auditointeihin?

Sisäisiä auditointeja on nyt Suomessakin tehty massiivisesti ISO 9000 – standardisarjan ilmestymisestä alkaen 1988 25v aikana kymmeniä tuhansia. Aiheellinen kysymys on mitä on saatu aikaan? Miten auditointi on kehittynyt? Miten johto kannustaa, innostaa ja hyödyntää auditointeja? Mistä uutta kipinää auditointeihin? Myönteistä 25 […]

Lue koko teksti