Blogi

BMC Palvelumuotoiluprojektissa

BMC eli Business Model Canvas on Alex Osterwalderin kehittämä visuaalinen työkalu, joka toimii strategisen johtamisen tukena ja tiivistää liiketoimintamallin ydinkohdat. Liiketoimintamalli kuvaa organisaation liiketoiminnan kannalta keskeisimmät tekijät sekä niiden väliset suhteet ja toimii oivana pohjana laajemman sekä yksityiskohtaisemman liiketoimintasuunnitelman laatimiselle. BMC:ta käytetäänkin yleensä uusien yritysten liiketoimintamallin suunnitteluun, mutta myös jo olemassa olevan toiminnan kehittämiseen. Palvelumuotoilu on ottanut BMC käyttöönsä helpottamaan muotoiltavan palvelun kokonaiskuvan hahmottamista. Arterin palvelumuotoilun palvelussa tämä canvas täytetään heti muotoiluprojektin alussa ja sitä voidaan muokata ja täyttää tarpeen edetessä projektin edetessä.

”Asiat selkeytyy, kun ne saa koottua yhdelle paperille.” Arterin asiakas

Perinteinen Business Model Canvas koostuu yhdeksästä laatikosta: arvolupaus, asiakasryhmät, asiakassuhteet, kanavat, kumppanit, prosessit, resurssit sekä kustannusrakenne ja tulovirrat. Arterin BMC-mallissa on lisäksi tunnistettu vielä kolme muutakin liiketoiminnan kannalta olennaista tekijää, jotka ovat riskit, kilpailijat sekä strategia.

Arterin BMC-malliin on lisätty riskit, strategia sekä kilpailijat.

BMC käytännössä

Perinteisen BMC:n täyttö aloitetaan tyypillisesti keskimmäisestä laatikosta eli arvolupauksesta. Tämän laatikon avulla pohditaan, minkälaista arvoa asiakkaille palvelussa tuotetaan ja kiteytetään syy yrityksen olemassaoloon. Koska asiakkaan kokemaa arvoa on toisinaan haastava tietää varmaksi, toimii tämä laatikko myös niin sanotusti muotoilun yhtenä tavoitteena – muotoiluprojektin aikana selviää, minkälaista arvoa asiakkaat todella kokevat ja pohditaan, kuinka voimme välittää arvolupauksemme asiakkaalle jatkossakin.

Seuravavaksi pohjalla siirrytään kolmeen oikeanpuolimmaiseen laatikkoon. Nämä laatikot kuvaavat yrityksen asiakaslähtöistä puolta: asiakassuhteita, asiakasryhmiä ja kanavia, joita kautta heidät tavoitetaan. Palvelumuotoiluun vihkiytymättömälle tämä puoli on yleensä kaikista haastavin täyttää, sillä asiakaslähtöinen ajattelutapa ei ole ainakaan vielä juurtunut kovin syvälle organisaatiokulttuureissa.

”Tämä selkeyttää, keitä asiakkaat ovat.” Arterin asiakas

Vasemman puolen kolme laatikkoa kuvaavat enemmän yrityksen strategista toimintaa: kumppaneita, prosesseja ja resursseja. Käytännössä näiden kolmen laatikon avulla pohditaan, kuinka määritelty arvolupaus saadaan toimitettua asiakkaalle asti. Koska palvelumuotoilun tavoitteena on asiakkaan lisäksi myös huomioida organisaation liiketoiminnalliset tavoitteet, kirjataan lopuksi kahteen alimmaiseen laatikkoon kustannusrakenne sekä tulovirtojen lähteitä.

Tunnetko jo Service Logic Business Model Canvasin?

Perinteisen BMC lisäksi utelias saattaa törmätä myös Service Logic Business Model Canvasiin, jossa perusperiaate on melko sama kuin tiiviimmässä sukulaisessaan, mutta jokainen laatikko jaetaan vielä kahtia ja aihetta tarkastellaan sekä asiakkaan että yrityksen näkökulmasta. SLBMC helpottaa syvemmän asiakasymmärryksen luomisessa ja varmistaa, että organisaatio vastaa toiminnallaan oikeisiin haasteisiin.

Opi lisää palvelumuotoilusta Arterin maksuttomasta pikaopppaasta

Kirjoittaja

Hanna Ahtola toimii palvelumuotoilijan roolissa ja hänen vastuulleen kuuluu palveluiden kehittäminen Arterilla. Hannalta löytyy käytännön kokemusta erilaisista asiakastoimeksiannoista ja -projekteista. Hän kertoo sydäntään lähellä olevan erityisesti asiakaskokemus – se, miten asiakas hahmottaa ja kokee asioita palvelun jokaisessa vaiheessa. Myös fasilitointi ja uuden ideointi ovat asioita, jotka inspiroivat Hannaa.

Liittyvät materiaalit