HSEQ-Standardien muutokset ja niiden auditointi

HSEQ STANDARDIEN MUUTOKSET JA NIIDEN AUDITOINTI | Arter Oy webinaari

HSEQ-standardit asettavat vaatimuksia organisaatioiden laadun-, ympäristön- ja turvallisuuden hallinnalle. Standardit ovat kokoelmia hyviksi ja toimiviksi osoitetuista käytännöistä, joita organisaatioiden tulisi soveltaa. Standardien muutokset eivät ole useinkaan mitään uusia käytäntöjä vaan niitä jo menossa organisaatioissa. Esimerkiksi riskienhallinta, joka on tunnettu liikkeenjohdossa jo vuosikymmeniä, on nyt kypsynyt standardoiduksi vaatimukseksi – kova juttu.

Edistykselliset yritykset ovat standardoinnin pioneereja. Nämä määrittävät suunnan myöhemmin määriteltäville normeille. Standardien tarkoituksena ei ole kuitenkaan yhdenmukaistaa organisaatioiden toimintaa vaan innoittaa organisaatioita soveltamaan niitä omalla innovatiivisella tavalla ja löytämään omat kilpailukykytekijänsä. Auditoinnilla todennetaan, että asetetut vaatimukset toteutuvat organisaation arjessa ja toiminnassa. Auditoinneille on nyt tarvetta, kun päivitysprosessit alkavat olla loppusuoralla. Auditointeja voi toteuttaa organisaation itsensä, asiakkaan tai riippumattoman tahon toimesta.

Webinaarissa kuulet miten auditoida:

  • toimintoja enemmän tavoitteiden ja tulosten perusteella?
  • johdon osoittamaa johtajuutta ja sitoutumista?
  • mahdollisuuksien ja riskien tunnistamista ja hallintaa liiketoiminnassa?
  • muutostilanteiden johtajuutta liiketoiminnassa?
  • hankintoja, ulkoistettuja prosesseja ja toimintoja?
  • sisäistä ja ulkoista viestintää?

Webinaarin tavoitteena on:

  • esitellä ISO 9001, 14001 ja 45001 johtamisjärjestelmästandardien yhtenäinen rakenne,
  • auttaa HSEQ standardien tulkinnassa,
  • antaa vinkkejä auditoinnin hyviksi käytännöiksi,
  • osoittaa, miten standardien uudistukset vaikuttavat auditointeihin

Webinaarin vetäjänä toimii

Arterin toimitusjohtaja Ossi Ritola

Katso webinaaritallenne: